Færre ulykker med flere syklister i trafikken

Færre ulykker med flere syklister i trafikken

Sykkelen er et transportmiddel som stadig blir hyppigere brukt. Likevel oppleves det som utrygt å sykle, spesielt i hovedstaden, da bilistene ikke tar hensyn. Nå er det derimot bevist at å sykle fører til færre ulykker i trafikken.


Sykkelen får stadig en større posisjon i trafikkbildet. Den brukes til skolen, jobb, trening eller kun for turens skyld. Nye bysykler ble satt ut i Oslo på vårparten, og nærmere 10.000 turer ble gjennomført bare den siste uken. Vi nordmenn trives med å sykle så lenge vi føles oss trygge, men det er ikke alltid tilfellet.

Urbanet Analyse utførte en undersøkelse i 2015, om sykkelbildet i de fire største byene i Norge. Resultatet viste at syklister i hovedstaden og i Bergen er de som føler seg minst trygge i trafikken, da de må hele tiden kjempe om plass i bilveien. Beboerne i Kristiansand og Trondheim er de som føler seg tryggest på sykkelen.


Overraskende resultat

Det er store forskjeller i de ulike byene om hvordan syklistene kan komme seg frem. I Kristiansand, gjennomføres 63% av sykkelreisene på gang- og sykkelvei. Kun 11% skjer i veibanen. I Oslo er det kun 20% av reisene som foregår på gang- og sykkelvei, mens 29% skjer i veibanen.

Statistikk ført av legevakten i Oslo i 2014, over skader etter sykkelulykker har blitt nøye gjennomgått av Transportøkonomisk institutt (TØI), og de har kommet frem til overraskende resultater. Jo flere syklister – jo færre ulykker. 

Målet med undersøkelsen er at flere av de store norske byene skal tilrettelegge kjørebaner for sykkel slik at andelen syklister øker, for tilbakemeldingene har vært at det i Oslo og Bergen rett og slett er enklere å ta bilen, samtidig som det føles tryggere.


Blir mer oppmerksom 

Det er derimot blitt bevist at bilistene blir mer oppmerksomme på syklister utover sommeren. I vintermånedene er de ikke forberedt på at noen skal komme ut i krysset på to hjul, mens på våren blir de mer årvåkne og forventer flere på sykler i veiene. Syklistene blir også bedre til å lese trafikkbildet utover sommeren, samt til å unngå situasjoner hvor det kan oppstå en kollisjon.

Å sykle har mange positive sider; det er miljøvennlig, det er en kilde til fysisk aktivitet og det fører til færre ulykker. Så ta frem sykkelen, vis tydelig signal når du kjører i veibanen, og ikke glem å ha på deg hjelm! Sikkerhet kommer alltid først!