Hjemmene våre er fulle av farlige produkter

Hjemmene våre er fulle av farlige produkter

Vi utsettes for kjemikalier hver eneste dag. Vi ønsker å tro at hjemmene våre er trygge, men i mange tilfeller er de fylt med helseskadelige giftstoffer som kan fremkalle kreft, allergier og sykdommer. 


Kosmetikk, møbler, klær, planter, mat, elektronikk - det finnes kjemikalier i det meste vi omgir oss med. Dette er ting vi alle har i hjemmene våre og som kan påføre oss, og ikke minst små barn skader. Barna er ofte nysgjerrige og kan ta på ting, putte ting i munnen og potensielt skade seg. Det vil være vanskelig å unngå disse stoffene helt, men vi kan alle gjøre vårt for å se til at ingen blir utsatt for unødvendige skader eller sykdommer. 

Vi skal ikke stoppe å leve, men vi kan være føre var og se til at man er oppmerksom på produkter og ikke minst tenke over hvor vi oppbevarer dem.


Huset – rom for rom:

Stua
Planter: De fleste planter i Norge er ved små inntak lite farlige, men om noen skulle få i seg dette er det viktig å identifisere planten. Forskjellige planter gir ulike symptomer så om hendelsen skulle være skjedd, kontakt Giftinformasjonen for videre vurdering. På den positive siden bidrar planter til å rense luften og bedre inneklimaet. 

Elektronikk: Vi eier mer og mer elektronikk, og barn blir stadig mer utsatt for giftige kjemikalier fra produkter vi bruker i hverdagen. Det finnes for eksempel kvikksølv i batteriene i fjernkontrollen. Om barnet får i seg et slikt batteri er det fare for at vedkommende vil bli forgiftet. Det finnes også arsen i mange elektriske apparater som dette er giftig og kreftfremkallende. Tenk derfor over hvor du legger elektroniske duppeditter når du går ut fra et rom – legg de gjerne et sted der de ikke er lett tilgjengelige for små barn.

Alkohol: Mange oppbevarer alkohol i stua, for eksempel i barskapet. Dette skapet bør være låst slik at små barn ikke kan få det i seg. Å skru igjen lokket holder som oftes ikke om et barn skulle få tak i flasken.

Tobakk: Mange lar sigaretter og tobakk ligge fremme på bordet. Da er det lett for barn å få tak i sigaretten, og smake på den/spise den. Det kan også forekomme forbrenning om barnet skulle få sigaretten og gløret på seg. I tillegg er det svært skadelig for barnet om du røyker inne  – røyk derfor ute og se til at sigarettsneipen er utilgjengelig for barn.


Bad
Kosmetikk: Dette blir ofte oppbevart på badet, sammen med kremer. Disse produktene kan inneholde mange skadelige stoffer som barn ikke bør få tilgang til. Det kan være svært enkelt for barna å finne kremer - og de tar lett av korken. Hvor mange ganger har vi ikke sett bilder av barn som har smurt ulike salver over hele seg, eller sminket seg med mammas sminke – når foreldrene ikke har vært tilstede? Som oftes går dette bra, men det er svært fort gjort at barnet kan få noen av disse produktene i øynene. Legg derfor kosmetikk, kremer og salver i låste skap, eventuelt i skap som ikke barna vil kunne komme til.

Medisiner: Medisiner og tabletter blir oppbevart i skap og hyller på badet (evt. på kjøkkenet) som kan være lett tilgjengelig for barn. Det kan være fort gjort å tenke at dette ikke utgjør en fare, eller at små barn ikke vil spise disse, men sannheten er at dette skjer. Legg de i høyt opp i hyller som barna ikke når eller i låste skap eller bokser.


Kjøkken/vaskerom
Rengjøringsmiddel: Vi har alle rengjøringsprodukter stående hjemme – ofte oppbevares de under kjøkkenvasken eller på vaskerommet. Det kan være midler for oppvaskmaskinen, vaskemaskinen, vaskeprodukter, plantegjødsel etc. Disse produktene er ofte svært fargerike og kan virke tiltrekkende på barn, som kanskje til og med ønsker å smake på innholdet. Derfor er det viktig at disse produktene blir oppbevart et sted der barn ikke har tilgang – gjerne i et låst skap.

Potteplanter: Vi har ofte mange planter rundt om i huset, og vi tenker kanskje ikke på potensielle risikoer ved å ha de hjemme. Mange inneholder giftige stoffer som gjør spesielt barn syke, men ofte er dette i en “mild” skala. Uansett bør man være oppmerksom på hvor man setter potteplantene slik at man kan unngå at de er i en høyde hvor små barn kan få tak i de.


Garasjen
Bilprodukter: Garasjen er et sted vi oppbevarer mange ulike produkter til både bil, båt og hus, og bør derfor låses slik at dens innhold er utilgjengelig for de som ikke bør få tak i produktene. Blant annet frostvæske, kjølevæske, radiatorvæske kan gi alvorlig forgiftning ved inntak av kun noen milliliter. Disse produktene bør settes høyt slik at små barn ikke kan få tak i dem. Husk også å aldri helle rester av vaskemidler i en brusflasker da den kan forvekles med flaskens originale innhold.


Det er ofte ulik grad av forgiftning mellom voksne og barn. Barn får ofte i seg mindre mengder av stoffene og dermed mildere symptomer, mens forgiftning hos voksne kan være mer alvorlig på grunn av inntak av større mengder og flere stoffer samtidig.


Om ulykken har skjedd:

  • Kontakt Giftinformasjonen for videre vurdering på 22 59 13 00, eventuelt ring 113.
  • Identifiser hva barnet eller vedkommende har fått i seg, og i hvilken mengde.
  • Ofte brukes medisinsk kull som motgift. Dette kan kjøpes på apotek, men rådfør deg med lege før dette gis.
  • Se etter endringer hos vedkommende.


Gjør dette for å unngå miljø- og helsefarlige stoffer

  • Kjøp miljømerket produkter
  • Kast riktig, sorter avfall og gjenvinn!
  • Luft jevnlig for å rense luften for kjemikalier og stoffer som kan befinne seg i hjemmet ditt.
  • Vær obs på hva du plasserer hvor i hjemmet ditt slik at du kan unngå unødvendige ulykker.


Kilde: Folkehelseinstitutt og Gift og forgiftninger i Norge