Redd livet med bilbelte!

Redd livet med bilbelte!

Å bruke bilbelte en selvfølge for mange, men det gjelder dessverre ikke alle. 50.000 mennesker ble tatt uten belte i 2014 og 2015.


Bilbelte er det sikkerhetsutstyret som er mest effektivt i et kjøretøy. Likevel er det mange som lar være å bruke belte om de skal på korte turer, fordi de mener sannsynligheten er liten for at de kommer til å krasje. Sannheten er at vi aldri vet når en ulykke vil skje, så ta på deg belte uansett hvor du skal – dette kan redde livet ditt. 

De nyere bilmodellene er ofte utstyrt med teknologiske hjelpemidler slik at flere skal ta i bruk bilbelte. Det begynner gjerne å pipe om du ikke har det på deg når bilen er i bevegelse. Selvom dette nå er normen i de fleste biler er det likevel mange som unnlater å bruke beltet. 

I januar 2016 har allerede 14 mennesker mistet livet i, eller som følge av en ulykke på veien. Det er over dobbelt så mange som fjorårets tall fra Statens vegvesen. 


Få bruker belte på buss

Enda færre bruker belte når de er på bussen. Det er funnet ut at under halvparten av alle busspassasjerer bruker det monterte belte. Om bussen skulle kollidere og en passasjer ikke bruker beltet vil vedkommende ha en vekt i likhet med en elefant. Å bruke bilbelte er derfor ikke kun for din egen del, men også for andre passasjerer. 

Vil du se hvor tung du blir i en buss i fart? Gå inn på www.vegvesen.no/belteibuss, legg inn vekten din og se hvilket dyr du kan sammenligne deg med når bussen er i en fart på 80 km/t.


Mange liv kan spares

Om alle tok i bruk bilbelte når de satt i et kjøretøy ville i minst 50 personer blitt reddet – hvert år! Om du sitter i en bil hvor dine medpassasjerer ikke tar på seg belte burde du gå som et eksempel. For å bruke bilbelte kan være sosiale betinget. Hvis én i bilen tar på seg beltet, har andre lettere for å gjøre det samme. 

Så bruk bilbelte! Vi vet aldri når et uhell kan inntreffe, og ved å bruke belte vil du ikke bare redde deg selv, men også dine medpassasjerer. Trafikken øker på norske veier, så sørg at du og dine har så gode odds som mulig om det skulle oppstå en ulykke.Kilde: Statens vegvesen og Trygg trafikk