Sørg for at barna har en sikker skolevei

Sørg for at barna har en sikker skolevei

Skolen er barnas “jobb” - og dit går de hver dag. Det er viktig at veien til skolen er så sikker som mulig slik at elevene føler seg trygge. Dette er noe foreldrene og skolen må samarbeide om - og jobbe for.


Som rollemodeller kan foreldre være med å sikre at barna forblir trygge på veien ved å gå sammen med dem på vei til skolen, og vise dem hvordan man skal oppføre seg. Barn kan finne det vanskelig å skulle bedømme ulike situasjoner, som for eksempel farten på biler – derfor kan det vært godt å få veiledning og hjelp i starten. 


Det finnes ulike trinn barna bør gå gjennom som gjelder trafikken. De første trinnene er beregnet for de yngste som ikke har så mye erfaring. De siste trinnene er beregnet for de erfarne ettersom de blir tryggere og eldre.


Dette bør barna lære i trinn 1

 • Hvordan fotgjengere går på fortauet og hvordan biler bruker veien.
 • Hvordan man går med en voksen, og hvorfor det er lurt å holde hånda til vedkommende når man går nær veien.
 • Hvordan man finner sikre veioverganger, og hvordan man bruker dem.
 • Stopp – se – lytt – tenk- teknikken.
 • Klare å sykle (med støttehjul om nødvendig).
 • Viktigheten ved å bruke et barnesete når man kjører bil.
 • Hvordan gå og sykle sikkert på veien.Dette bør barna lære i trinn 2

 • Gjenkjenne sikker kryssing av veien.
 • Veiskilt og fotgjengeroverganger.
 • Når de kanskje vil føle en fare som passasjer i en bil, og hvordan de bør si fra.
 • At de har et ansvar som passasjer å ta på seg bilbelte.
 • Hvordan de bør oppføre seg i bilen slik at de ikke forstyrrer sjåføren.
 • Planlegge en sikker vei til ungdomsskolen.Dette bør barna lære i trinn 3 

 • Deres ansvar som fotgjengere, syklister og passasjerer i bil.
 • Ha muligheten til å reise alene til og fra skolen som fotgjenger, syklist eller med kollektivt transport.
 • Forstå hva som er en akseptabel oppførsel når man bruker offentlig transport.
 • Planlegge og deretter dra på lengre reiser ved å bruke en kombinasjon av ulike transportmidler. 
 • Ha muligheten til å legge en strategi til å håndtere potensielle farlige situasjoner som er forårsaket av oppførselen til sjåføren vedkommende sitter på med, eller andre som de sykler eller går med.Dette bør barna lære i trinn 4

 • Ansvaret deres som fotgjengere, passasjerer og bilist.
 • Opplæringskravene for bilister.
 • Problemer som kan påvirke unge sjåfører, som for eksempel gruppepress, fart, setebelter og det å ha for enten for høy selvtillit eller for lav selvtillit i trafikken. 
 • Reise selvstendig på en trygg måte. 
 • Ha kunnskap om lovene som gjelder for bilkjøring, som blant annet at det er forbudt å kjøre når man er påvirket av alkohol.


At elever skal kunne gå eller sykle til og fra skolen er viktig – enten de bor kun noen minutter unna eller om det er lengre avstand mellom hjemmet og skolen. Ingen skal behøve å føle seg utrygge. Derfor har mange skoler allerede skolepatrulje som skal hjelpe de yngste med å komme seg over veikryss på en sikker måte. 

Området rundt skolen kan også ofte være tungt trafikkbelastet. Derfor er det viktig å kartlegge om dette er et problem, og om det under visse tidspunkt bør være forbudt å kjøre rundt skolens område. Mange kan være stresset, mange skal hente barna sine samtidig og det kan være uoversiktlig. Den tryggeste og mest miljøvennlige måten å få barna til skolen på er selvfølgelig å følge barna til fots. Tips til skoleelevene:

 1. Hvis du går til skolen. Gå rolig på gangveien eller fortauet. Bruk venstre siden av veien om du må gå i veibanen, da ser du møtende biler best. Om det er mørkt – bruk refleks!
 2. Hvis du sykler til skolen. Bruk sykkelbanen eller fortau. Husk å sjekke at det er trygt for biler på veien om du må kjøre ned på veibanen. Hvis du sykler på veien må du følge de samme reglene som bilistene. Husk alltid å bruke refleks på kroppen og på sykkelen, hjelm og ha lys på sykkelen din. Se sjekklisten for sykkel her
 3. Hvis du tar skolebuss. Vent rolig på holdeplassen til bussen kommer og er stoppet. Bruk setebeltet om det er montert i bussen og sitt riktig vei. Vent med å krysse veien til bussen har kjørt, etter at du har gått av. Se deg til begge siden før du går over veien. 
 4. Hvis du blir kjørt. Bruk bilbelte. Sitt i baksetet, aldri i forsetet. Ikke løp foran bilen når du går av, vent til den er kjørt. Tips til foreldre:

 1. Beregn god tid når du følger barn til skolen enten dere går, sykler, kjører bil eller buss. 
 2. Rundt skolens området er fartsgrensen lav for å øke barnas sikkerhet. Vis derfor respekt for fartsgrensene. 
 3. Vær oppmerksom på lyskryss, og vis aktsomhet når du nærmer deg et. 
 4. Uansett hvor kort bilturen er skal alle ha på seg setebelte. Barn under 150 cm skal ikke sitte i forsetet – de skal sitte bak. 
 5. Når du slipper av et barn ved skolen, vær også oppmerksom på alle de andre barna. Alle elevene skal inn på skolen samtidig og det kan være svært uoversiktlig. Om mulig, stopp et stykke unna og gå med barnet den siste biten.Kilde: NAF og RoSPA