Sikre deg mot lyn

Sikre deg mot lyn

Et lynnedslag kan resultere i skader på elektriske apparater, og ikke minst brann. Forbered deg på uvær og unngå unødvendig skader i boligen din.


Et lynnedslag kan gi overspenninger i det elektriske anlegget, det vil si at spenningen blir høyere enn det anlegget er beregnet for. Dette kan forårsake brann og ødelegge elektrisk utstyr.

Om et lyn- og tordenvær skulle oppstå, og det i etterkant ser ut til at alt gikk bra, er det dessverre likevel en mulighet for at utstyr kan ha blitt svekket av lynet. Mange skader oppstår først etter noen uker. Varmtvannsbereder, kjøleskap og fryser samt elektronisk utstyr er spesielt utsatt og kan fort få skader.

Skaff deg overspenningsvern
For å unngå skader bør du skaffe deg et overspenningsvern da dette vil redusere risikoen for skader og ulykker. Et overspenningsvern vil lede overspenningene vekk fra anlegget. Det finnes en variasjon av ulike typer overspenningsvern –hvor du kan sette opp de enkleste på egen hånd. Overspenningsvern plugges direkte i kontaktene eller monteres i sikringsskapet.

Har du overspenningsvern i sikringsskapet er elektrisk utstyr som er koblet til anlegget beskyttet. Overspenningsvern som plugges i kontaktene kalles også finvern. Det kan du bruke på apparater som er ekstra utsatt, som for eksempel TV og PC. Sjekk at det pluggbare vernet er tilpasset norske forhold på 375V.

Har du eldre anlegg, bør du kontakte en elektriker for å få installert overspenningsvern.


Trekk ut støpsler og kabler
For å sørge for at elektrisk utstyr ikke ødelegges av lyn og overspenninger bør alle støpsler trekkes ut fra kontakter. Dette gjelder pc’er, TV, internett og fasttelefon. 


Råd for hva du bør gjøre ved tordenvær:

  • Søk ly innendørs hvis mulig.
  • Trekk ut støpselet til elektriske apparater, TV-kabler, telefon- og bredbåndskabler.
  • Hold deg borte fra vinduer, åpne dører og metallkonstruksjoner.
  • Hold deg i bilen dersom du er ute og kjører. Der er du trygg.
  • Unngå å fylle drivstoff på bil eller båt.
  • Unngå å oppholde deg i småbåt.
  • Dersom du bader, bør du snarest mulig komme deg på land.
  • Unngå fjell- og bakketopper, samt åpne sletter.
  • Hold deg unna høye enslige trær.
  • Unngå bruk av paraply i åpent landskap utendørs.


Kilde: Norsk Brannvernforeningen og Sikker hverdag