6. klassinger fra Sande utførte trygghetsvandring på kaia

6. klassinger fra Sande utførte trygghetsvandring på kaia

Fredag 2. juni var Risikorydding med på Sjøvettdagen i Sande kommune. Denne dagen ble holdt på Nordre Jarlsberg brygge, og 120 6. klassinger stilte opp fra kl. 9 om morgenen hvor de gjorde en formidabel innsats som Trygghetsvandrere på kaia.


Sjøvettdagen arrangeres av Redningsselskapet langs hele kysten av Norge på forsommeren og er et opplegg for 5-7. klassinger.

Risikorydding hadde én av postene og hadde fokus på sikkerhet på kai og brygge. Det ble snakket om skadeforebygging og hvordan man enkelt kan forhindre ulykker. Etter at elevene ble fortalt at 550 000 mennesker hvert år må behandles for skader og fikk en innføring i hva forebygging er, så fikk de selv i oppgave å dra på en liten trygghetsvandring. Utstyrt med både refleksvest og clipboards tok de oppgaven svært alvorlig.

En trygghetsvandring er et verktøy for å gjøre nærmiljøet tryggere, triveligere og mer tilgjengelig. Vandringen innebærer at en gruppe mennesker kartlegger et utvalgt område, ser på mulige farer og risikoforhold, og foreslår mulige løsninger. Målet er å skape et nærmiljø som både oppleves og er trygt, og å forebygge skader og ulykker.

Elevene fikk ta en sjekk på kaiområdet til Nordre Jarlsberg Brygge. De fikk bl.a. spørsmål om å sjekke snublefarer, om det fantes livbøyer og stiger til å komme opp av vannet og hvordan belysningen var på kaia.

Mange snublefarer på kaia
6. klassingene fra Sande gjorde en formidabel innsats som Trygghetsvandrere på kaia. De fant særlig mange snublefarer. Det var mye grus på kaia som man kan skli på, treverket på brygga kan være glatt, det lå planker i en haug og det var plassert ut runde steiner rett ved kanten av brygga.

Det ble foreslått å koste vekk grusen, fjerne stein og planker, sette opp et fareskilt og særlig mange mente det burde være et rekkverk på den store kaia rett ved salgskontoret. Der slutter nemlig kaia brått – uten forvarsel – og en uoppmerksom, uheldig gjest kan lett havne i sjøen der.

Noen nevnte også at det var skummelt med de store mellomrommene mellom treplankene på brygga, og også mellom brygge og trapp. De kunne med fordel tettes bedre.

Gode forslag til en tryggere og triveligere kai
Når det gjelder livbøyer så fant ungene flere av dem, og de synes at det var ganske lett å få øye på dem. Det som manglet på kaia var en stige til å komme seg opp av vannet på. Dersom du er så uheldig og havner uti er det langt å svømme til nærmeste badestige – og det er særlig farlig om vannet er kaldt.

6. klassingene ble spurt om de kunne komme med forslag til å gjøre kaiområdet både tryggere og triveligere, og det gjorde de. De foreslo flere stiger, gjerder og rekkverk, flere sitteplasser, mer lys, at det må ryddes for søppel og å tette sprekker på brygga.

Rådene fra Sandes 6. klassinger til andre barn og voksne som skal ferdes på kai og brygge i sommer er klare: Vær oppmerksom, ikke bade alene og pass på hverandre!

God sommer!