Brannsikkerhet på hytta er like viktig som i hjemmet ditt

Brannsikkerhet på hytta er like viktig som i hjemmet ditt

Mange er ikke klar over at det stilles samme krav når det kommer til brannsikkerhet på hytta som i den ordinære boligen. Det betyr at minst én røykvarsler, brannslange og et brannslokkeapparat må være på plass. 


Rundt 100 hytter og fritidsboliger i Norge brenner hvert år, og de siste ti årene har 25 personer mistet livet som følge av brann i fritidsboliger. Bruk av åpen ild, dårlig kokeanlegg og feil fyring er ofte brannårsaken. 


Husk å vedlikeholde utstyr på hytta 
En røykvarsler som fungerer er en billig forsikring om det skulle begynne å brenne, og den kan sørge for at du kan komme deg ut i tide. For at dette skal være til hjelp må brannutstyret vedlikeholdes. Husk derfor å bytte ut batterier i hvert fall én gang i året, og pulverapparatet må vendes opp-ned for å unngå at pulveret skal klumpe seg. 

Husk at det skal være minst en røykvarsler i hver etasje, og den skal dekke kjøkken, stue og soner utenfor soverom. Det kan ikke være en dør mellom rommet der røykvarsleren henger og området som skal dekkes. Hvis du for eksempel har røykvarsleren i stua og du har dør inn til kjøkkenet, må du også ha en røykvarsler i dette rommet. Du skal kunne høre alarmen tydelig i oppholdsrom og på soverom når dørene mellom rommene er lukket. 

I 2011, i en undersøkelse, svarte åtte prosent av hytteeiere at de ikke hadde røykvarsler på hytta. Èn av tre hadde ikke byttet batteri i røykvarsleren det siste året. Dette betyr i praksis at 150 000 hytter kan være uten en røykvarsler som fungerer.


Noen tips for å holde hytta brannsikker: 

  • Test røykvarsleren hver gang du bruker hytta.
  • Gå aldri fra levende lys.
  • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.
  • Askeavfall må håndteres på en forsvarlig måte.
  • Ikke gå fra hytta med elektriske husholdningsapparater i bruk.
  • Ved bruk av gass: Sjekk utstyret jevnlig.
  • Påse at hytta har tilstrekkelig med brannslokkeutstyr.
  • Sørg for å utføre alle bygningsmessige endringer etter gjeldende regelverk
  • Sjekk skorstein og ildsted. Fei skorstein etter behov.


Et annet råd er å lage en “nødplakat” med viktig informasjon som kan gjøre det lettere å forklare redningsmannskapene om hvor du er. 


Kilde: Norsk Brannvernforening og Sikker hverdag