Har du komfyrvakt?

Har du komfyrvakt?

Statistikk fra DSB viser at komfyren var årsaken til 43% av brannene i 2016. Det finnes derimot en veldig enkelt løsning for å unngå dette problemet; komfyrvakt. 


8. februar er den nasjonale komfyrvaktdagen hvor vi setter ekstra fokus på komfyrbrann og hvordan vi kan unngå slike ulykker. Dette er en nasjonal satsning frem til 2020, og Finans Norge, DSB, Norsk brannvernforening, Norsk Brannbefals Landsforbund, Feiermesterens landsforeningen, Branninformasjonsforum, Det lokale eltilsyn, Nelfo, Sakkyndige selskap og Brannløftet står bak kampanjen.

Det er ikke mye som skal til for at en brann kan oppstå på kjøkkenet, alt som kreves er et minutt med uoppmerksomhet. De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer de eldre. Det er derimot et større antall personer som omkommer om natten, ofte er dette unge mennesker som er påvirket av alkohol. 


Hvordan fungerer en komfyrvakt?
En komfyrvakt består av en sensor og en strømbryter. Hvis sensoren oppdager fare for brann vil den utløse en alarm. Om ingen reagerer vil den kutte strømmen til komfyren.

I nyere boliger kreves det å ha komfyrvakt, dette gjelder både i ordinær og fritidsbolig. Dette vil kunne være med på å begrense antall branner i fremtiden.


”Alt vi kan mot brann”
Komfyrvaktkampanjen er en del av ”Alt vi kan mot brann”. Dette er en satsning med fokus på brannforebyggende arbeid målrettet spesielt mot risikoutsatte grupper.

Komfyrvakt får du kjøpt hos en rekke elektronikkbutikker og butikker som selger kjøkkenutstyr.


Kilde: DSB