Hva du kan gjøre som pårørende til eldre som bor hjemme

Hva du kan gjøre som pårørende til eldre som bor hjemme

Eldre er mer sårbare enn andre aldersgrupper, og det er derfor viktig å sørge for at bolig både føles og er trygg. Brann er ofte årsaken til at mange liv går tapt, så spesielt brannsikkerhet må forebygges. 


Som pårørende kan man ofte gå å være bekymret for eldre familiemedlemmer som bor hjemme alene. Det mange ting som kan gå galt, ovner som glemmes å skrues av, kjeler som ikke tas av plata eller fall på grunn av løse ledninger som ligger på gulvet.

De over 70 år har fire til fem ganger større sjanse for å omkomme i brann enn andre aldersgrupper. Redusert bevegelighet, redusert syn og svekket hørsel er noen av tingene som påvirker de eldre om det skulle skje en ulykke. For de eldre bor stadig lengre hjemme i sin egen bolig og det er derfor enda større risiko for ulykke org uhell.

Som pårørende er det flere ting du kan gjøre for å bedre sikkerheten i boligen til ditt familiemedlem: 

  • Èn av tingene du kan gjøre er å installere komfyrvakt. Å glemme kjelen som står til koking, sovne fra matlaging kan være fort gjort for mange eldre. 
  • Det er mange som velger å flytte fra gammel bolig til en nyere leilighet på sine eldre dager. Dette er gjerne en fordel med tanke på det elektriske anlegget. Utfordringen kan være at de tar med seg gamle lamper, varmeovner, skjøteledninger og hvitevarer. Dermed tar de med seg noe av risikoen knyttet til utstyret. Det kan også være at dette ikke passer i stikkontakter med jord som brukes i alle rom i nye boliger. Dessverre er det enkelt å ty til kreative løsninger for å få utstyret til å fungere. Dette blir sjeldent bra! Det er derfor med god grunn at vi anbefaler å skaffe nytt utstyr i stedet. 
  • Det er derimot mange eldre som bor i gamle hus med ved- eller oljefyring. Hvis det elektriske anlegget er gammelt, er det sannsynligvis ikke dimensjonert for kun elektrisk oppvarming. Det er imidlertid ikke like lett å håndtere ved- og oljefyring når helsa skranter. Da tys det til elektrisk oppvarming, og dette øker risikoen for overbelasning og varmgang i anlegget. Hvis dette er situasjonen, bør det en oppgradering av det elektriske anlegge vurderes.
  • Jo eldre man blir, jo større blir behovet for sterkere lys. Særlig eldre har en rekke gamle lampetter, stålamper og lysekroner i hjemmet sitt. Kvaliteten på ledninger, brytere og støpsler begynner ofte å bli dårlige. Det kan da være nødvendig å foreta reparasjoner eller rett og slett kjøpe noe nytt. For øvrig er det særdeles viktig å bruke riktige lyspærer i gamle lamper med stoffskjermer. Svimerker er alltid et faresignal!
  • Av og til er det behov for skjøteledninger, og her bør du være oppmerksom! Spesielt eldre skjøteledninger med tynne ledninger blir fort overbelastes. Pass derfor på at varmeovner, og annet utstyr som bruker mye strøm, kobles direkte i en stikkontakt og ikke i en skjøteledning. Dersom det er mangel på stikkontakter, bør det tas initiativ til å kontakte elektriker for å montere flere.
  • Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og tørketromler utpeker seg i statistikken over utstyr som er involvert i branner. Hvitevarer bør derfor kun benyttes når du er hjemme i huset og er våken. For de som har problemer med å reagere raskt nok, og å kunne evakuere ved egen hjelp, kan brann i hvitevarer være kritisk selv i våken tilstand. I slike tilfeller anbefaler vi at det bør være andre personer til stede i boligen når slikt utstyr er i bruk.


 

Kilde: Elsikkerhetsportalen.no