Kan du førstehjelp?

Kan du førstehjelp?

Ofte finnes det ikke profesjonelle i nærheten om det skulle skje en ulykke. Det er derimot veldig lite som skal til for å redde liv, du må bare vite hva du skal gjøre. 


De første minuttene etter en ulykke har skjedd kan være livsviktige om du må ta deg av en hardt skadd eller alvorlig syk person. Vi vil gi deg noen råd om hva du kan gjøre i ulike senarioer.


Trafikkulykke:

Sikre: En ulykke kan raskt bli større ved at andre biler kjører inn i bilene som er involvert i utgangspunktet. Sett derfor ut varseltrekant og plassere din egen bil med varselblink i god avstand, da bidrar du til å hindre ytterligere skade. 

Varsle: Så fort du er ferdig med å sikre område må du varsle medisinsk nødtelefon; 113. 

Hjelpe: Å ikke ha fri luftvei er den farligste konsekvensen av bevisstløshet. Dersom noen sitter bevisstløse med snorkende eller manglende pustelyder, er det et tegn på at luftveiene ikke er tilstrekkelig åpne. Ved å løfte hodet til nøytral posisjon kan du gjøre det mulig for den skadde å puste godt nok igjen.
 Mennesker med skader er svært utsatt for nedkjøling, selv om sommeren. Ved å legge varme tepper eller klær over (og om mulig under) den skadde, hindrer du nedkjøling.


Hjerneslag:

Hjerneslag er noe som kan ramme i alle aldre. 15 000 nordmenn opplever hjerneslag hvert år, men kun 5% av disse får profesjonell legehjelp innen de tre første timene. Har du mistanke om at noen er rammet må du handle rast og ringe 113.

Har en person plutselig redusert taleevne, vanskeligheter med å smile eller løfte armene kan dette være tegn på et hjerneslag. Hvis kun ett av disse symptomene er tilstede må du likevel ringe etter medisinsk nødhjelp, jo raskere en pasient kan få behandling, jo bedre!


Hjerte-lungeredning:

Hjerte-lungeredning (HLR) må startes så fort man har konstatert at en person er bevisstløs og ikke puster normalt. Ved kritiske situasjoner skal du raskest mulig ringe 113. De som svarer telefonen har lang erfaring innen akuttmedisin og vil veilede deg for at du skal kunne gi best mulig hjelp.


Dette gjør du: 

  • Sjekk bevisstheten
  • Sørg for frie luftveier
  • Sjekk om pasienten puster normalt. Normal pust er regelmessig med pustefrekvens på 12-16 i minuttet. Om pasienten fortsatt er bevisstløs, men har normal pust, legg personen i sideleie og overvåk til profesjonell hjelp kommer.
  • Om personen ikke puster normalt, men har gispende, sjeldne pustebevegelse legg han/hun ned på et hardt underlag og start kompresjoner.


Slik utfører du hjerte-lunge redning:

– Kompresjonspunktet er midt mellom brystvortene
– Start med 30 kompresjoner (med strake armer)
– Deretter 2 innblåsinger (løft haken og klem igjen neseborene)
– Kompresjonene gjøres med en takt på 100 i minuttet
– Komprimer 1/3 av brystet – ca 5-6 cm.
– Du har kun 2 forsøk på innblåsinger i hver runde. Bruk max 1 sek på hver innblåsing.
– Om du ikke vil blåse, gjør kontinuerlig kompresjoner til ambulansen kommer


For å tilstrebe best mulig kvalitet, bør dere bytte på å komprimere hvert tredje minutt dersom dere er flere tilstede, frem til profesjonell hjelp kommer.


Om du ønsker mer informasjon kan du gå til; https://norskluftambulanse.no/akutt-abc/ for et gratis digitalt førstehjelpskurs.


Kilde: Norsk Luftambulanse