Knall og fall i skibakken

Knall og fall i skibakken

Skader i skibakken er ikke til å komme unna. Heldigvis ender de fleste med lettere skader – for vi faller og brekker mye når vi er i skibakken. Dette gjelder både de med og uten erfaring. 


Skiulykker skjer oftest i de største skianleggene, og de fleste skader er selvforskyldt. Det er viktig å huske på å ta ting med ro og se til at du til alle tider har kontroll for å kunne unngå ulykker.  

Ifølge statistikk fra Alpinanleggenes Landsforening (ALF) er kneet den mest skadde kroppsdelen etterfulgt av hodet. Andre vanlige skader er hjernerystelse og brudd i leggen. 

Ulykker på alpinski utgjør 68 prosent av de rapporterte skadene, fulgt av 27 prosent på snowboard og to prosent på telemarkski. I enkelte tilfeller har været mye å si for ulykkestallene. Er det hardt føre i bakken, blir det høye hastigheter og folk slår seg når de faller. Om snøen er løs, er det særlig knevridninger som oppstår. 

Å ha riktig utstyr som fungerer er alfa og omega. Hjelm og briller er viktige faktorer som er kan være med å påvirke utfallet av en eventuell ulykke. Det kan også være lurt å bruke ryggstøtte og håndleddsbeskyttelse for å sikre kroppen mot skader om du skulle være uheldig og falle. 


Skivettregler

10 regler for de med ski og snowboard på beina:

1. Ansvar for å unngå skade
Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.

2. Avpass farten etter forholdene
Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk.

3. Vikeplikt
Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.

4. Forbikjøring /utforkjøring
Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/ snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

5. Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten
Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. Stopp i nedfarten
Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.

7. Til fots i nedfarten
Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. Skistoppere /fangremme
Skistoppere / fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.

9. Respekter skilt
Følg skilting, merking og anvisninger.

10. Hjelp til ved ulykker
Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen!


Skiulykker skjer oftest helst på slutten av dagen når beina er slitne og bakken oppkjørt. Vær fornuftig og husk å ta pauser!


Kilde: Alpinanleggenes Landsforening