La barna sykle til skolen

La barna sykle til skolen

Å sykle er en kjempefin aktivitet både for store og små. Å la barna få sykle til skolen kan være med på å skape mestringsfølelse og trygghet. 


Det er viktig at før barna får sykle alene til skolen at de mestrer sykkelen godt; at de har god balanse, de kan snu hodet og stanse, og de må kunne gi tegn og kjenne grunnleggende trafikkregler. 

Resultatet av at flere barn sykler i stedet for å bli kjørt er redusert biltrafikken ved skolene og langs skoleveien. At færre kjører bil er med på å redusere ulykkesrisiko, og økt følelse av trygghet for dem som går og sykler. Uansett er det viktig å kartlegge miljøet for den tryggeste veien når barna skal til skolen – husk at det ikke alltid at den korteste veien til skolen som er den tryggeste.


Utvikling av ferdigheter på sykkel
Men før barna begynner å sykle til skolen er det vesentlig med en god sykkelopplæring. Når barna starter å sykle bør det foregå på bilfrie områder. Det første de må lære er å holde balansen, svinge, bremse, stanse og gå av sykkelen. Øvelse gjør mester så bruk mye tid på denne fasen.

Etter hvert kan barna trene på å holde balansen med en hånd på styret, se seg bakover og til sidene, og følge instruksjoner om hvor de skal svinge og stoppe. Lag gjerne enkle oppgaver for å skape variasjon og sykkelglede samtidig som ferdigheter oppøves. I denne fasen er det viktig å finne trygge steder å øve. 

Når barna behersker selve syklingen kan de sammen med voksne sykle på stier, gang- og sykkelveier og fortau. Finn hyggelige turer, og snakk om trafikken underveis. Vær konsekvent og knytt regler til konkrete kjennemerker.

Barn lærer best å sykle i trafikken når voksne sykler sammen med dem. Da får barna erfaringer og lærer hva som er trygt. Ta utgangspunkt i eget nærmiljø og knytt sykkelopplæringen til aktuelle utfordringer på skoleveien. Gradvis mestrer barna å sykle alene i trafikken.

Noen tips til hva foreldre kan hjelpe til med:

  • Være rollemodeller
  • Vurdere eget barns skolevei
  • Sykle sammen med barna til skolen
  • Organisere sykkelgrupper
  • Følge felles regler
  • Sørge for at barnas sykler har riktig utstyr
  • Sjekke og vedlikeholde sykkelen regelmessig


Kilde: Trygg Trafikk