Nå starter MC-sesongen

Nå starter MC-sesongen

Nå starter MC-sesongen for fullt og som bilist kan det være lurt å være oppmerksom på nettopp dette. 


Siden motorsykkelen har måtte stå i garasjen en stund, kan det være uvant for bilister og andre trafikantgrupper å dele veien med MC-førerne igjen. Men det har også vært en stund siden motorsykkelførere har kunne tatt med sykkelen ut på veien, så også de har en tilvenningsfase de må gjennom.

Sjansen for å omkomme som MC-fører er tolv ganger høyere enn som bilist, og noen av årsakene til dette er:

  1. Halvparten av de forulykkende førerne hadde kjørt MC i bare en eller to sesonger. «Rustne» MC-førere har dårligere ferdigheter, og gjør lettere feil.
  1. MC-førerne er den utløsende faktor i 66 prosent av ulykkene. I 20 prosent av ulykkene var en motpart ansvarlig.
  2. En tredel av MC-førerne omkom som en følge av ekstrem atferd, det vil si at de kjørte med høy fart og/eller var ruspåvirket da ulykken skjedde. Dette er en liten gruppe førere, som er sterkt overrepresentert i statistikken.

I årene fra 2005 til 2009 var det 153 dødsulykker med MC-førere involvert. I en analyse utført av Vegvesenet ble det fremvist at forhold ved veiene var avgjørende for seks prosent av de 153 dødsulykkene. Eksempler er olje i vegbanen, løs grus, ujevnheter og hull i vegdekket. 

Noe av det MC-førerne kan gjøre for å unngå ulykker er:

  • Å friske opp ferdighetene sine med et kurs. Det finnes mange ulike kurs hos både politiet, NAF, trafikkskoler, MC-klubber og hos Vegvesenets trafikkskoler.
  • Sørge for at man blir sett som MC-fører. Selv om mange nå kjører med refleksvest eller kjøreutstyr med refleksdetaljer er det fortsatt mange sortkledde førere.  
  • Kjør defensivt som MC-fører. Ulykker oppstår når sikkerhetsmarginene er for små og farten for høy. Se til at andre bilister får en sjanse til å se deg!


Som bilist er det derimot viktig at du er oppmerksom på at du nå har motorsyklister som medtrafikanter. Det er rundt et halvt år siden sist MC-førerne har være ute på veien så det er lurt å ta litt ekstra tid når man er ute i trafikken for å unngå ulykker. En typisk ulykkessituasjon er når en bil svinger til venstre uten å se motorsykkelen, eller undervurderer MC-førerens fart. Bilister må spesielt være oppmerksomme på feltskift i lav hastighet, bak deg kan det komme en MC-fører i større fart.


Kilde: Statens Vegvesen