Når de unge er bak rattet

Når de unge er bak rattet

Når det kommer til ungdom tar trafikken flere liv enn vold, alkohol og sykdom. Manglende kjøreerfaring og uoppmerksomhet kan ofte få fatale konsekvenser. 


I følge Trygg Trafikk står ungdom ovenfor de ti farligste årene i trafikken. Manglende erfaring, uoppmerksomhet, samt høy fart er ofte en dårlig kombinasjon som kan føre til et katastrofalt resultat. Aller mest utsatt er 18-19 åringene.

De viktigste dødsårsakene er høy fart, manglende bruk av bilbelte, kjøring i ruspåvirket tilstand og manglende kjøredyktighet. Ofte skjer ulykkene om natten, og spesielt i helgene.


Noen tips til tenåringsforeldre:

  • Vær en god rollemodell i trafikken. Dine holdninger og vaner smitter over på ungdommen.
  • Lån bort den sikreste bilen til ungdommen din.
  • Vær til stede. Selv om det ikke kan virke sånn er du fortsatt viktig og dine meninger har betydning.
  • Snakk med tenåringen din om trafikksikkerhet og lytt til det de har å si.
  • Lag klare avtaler, og bli enige på forhånd om konsekvenser ved brudd på avtalen.


De unge bilistene trenger erfaring fra ulike situasjoner – under opplæringen deres – slik at de er mer forberedt på ulike scenarioer. Så ved å oppmuntre dem til å bruke noen ekstra timer bak rattet kan ha stor effekt senere. Det er blitt bevist at dette er med på å senke tallet på ulykker.

Unge bilister har derimot rask reaksjonsevne og ofte god kontroll på bilen, men er dårlige på å vurdere potensielle farlige situasjoner. De har en tendens til å tro at de vil enkelt kunne unngå ulykker. På grunn av deres korte tid som bilister og fordi de har lite erfaring vil det ta to sekunder lengre for de unge å oppdage en potensiell fare, i forhold til erfarne bilister.


Sørg for å kjøre trygt, ha på sikkerhetsbelte, hold fartsgrensen, og ikke minst la mobilen ligge – det kan redde liv! 


Kilde: Trygg Trafikk og Rospa