Respekter bålforbudet

Respekter bålforbudet

Visste du at det er bålforbud mellom 15. april og 15. september? 

Det er viktig at bålforbudet respekteres. Det er forbudt å fyre bål nær skog og i all utmark om du ikke har tillatelse fra kommunen. Dette gjelder også for bruk av engangsgrill.

Sesongen for gress,- kratt,- og lyngbranner har startet og det er derfor viktig at forbudet overholdes. Gammelt gress og kvister som er blitt liggende på bakken kan raskt tørke opp og kan føre til brann. Det skal ikke mer til enn en liten glo for å starte brannen.

Tilrettelagte bålplasser
Du har derimot lov å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjente av kommunen. Du kan også selvsagt grille i egen hage da dette regnes som innmark.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en større brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken og det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. 

Total bålforbud
I enkelte tilfeller, om brannfaren er høy, kan brannvesen innføre et totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. Dette betyr at du ikke har lov til å tenne bål eller grille i skog, på stranden eller i annen utmark. Ved totalforbud vil du helle ikke kunne bruke bålplasser.

Tips til bålbrenning:

  • Ta hensyn til vindforhold
  • Det er alltid personen som brenner bål som er ansvarlig for brannsikkerheten
  • Vær edru når det bålet tennes
  • Ha egnede slokkemidler i umiddelbar nærhet
  • Det er forbudt å tenne bål på svaberg
  • Bålet må være slokket når du forlater det


Kilde: Brannvernforeningen og Sikker hverdag