Risikorydding på stand under byfesten i Sandvika

Risikorydding på stand under byfesten i Sandvika

Sandvika arrangerte byfest torsdag 24. august til lørdag 26.august, og Risikorydding var med på morroa! Vi stod både på stand og hadde et miniseminar om «Trygt lokalsamfunn». 


Under byfesten i Sandvika stod bodene på rad og rekke med tilbud om mat, drikke, klær og gjenstander. Risikorydding var også tilstede på stand sammen med Bærum kommune, Trygg trafikk og Brannvesenet, i håp om å bevisstgjøre de fremmøtte om hvordan de kan leve et tryggere liv.

De fremmøtte fikk tildelt sjekklister for medisin, sykkel, trampoline og hage. De kunne i tillegg ta med seg tegneark for barna, brosjyre om Trygghetsvandring og klistremerker de kunne feste på sykkelen sin. På standen ble det også oppfordret til å teste ut kunnskapene om trygghet i en quiz, hvor vinneren stakk av med en flott sykkel.

Senere på dagen ble det arrangert et miniseminar med Solveig Rostøl Bakken, styremedlem i Skafor, som omhandlet «Trygt lokalsamfunn».

I sin egen kommune, Harstad som var den første kommunen i Norge som ble medlem av Trygge lokalsamfunn i 1994, har Solveig vært med å jobbe med forebyggende arbeid som har gitt gode resultater:

  • Brannskader blant barn og unge under 5 år, bosatt i Harstad, ble redusert med 53% i perioden 1985-1994.
  • Trafikkskader for alle aldersgrupper ble redusert med 27% i samme periode.
  • Bruddskader blant eldre over 65 år, som bodde hjemme i egen bolig, ble redusert med 26% i samme periode.
  • Voldstilfeller ble redusert med mer enn 50% i perioden 1990-1995.


Dette viktige arbeidet har fortsatt i kommunen og de har vært en foregangskommune mange har sett til for gode ideer og godt arbeid.

Nå har Bærum kommune inngått en intensjonsavtale med Skadeforebyggende forum om å bli et Trygt lokalsamfunn i 2017. Dette synes vi er flott og vi gleder oss til videre samarbeid!