Risikorydding på studietur til Harstad

Risikorydding på studietur til Harstad


Harstad har lenge v
ært en pionér innenfor det skadeforebyggende arbeidet. De var også første kommune i Norge som ble sertifisert som Trygt lokalsamfunn i 1994. Det skjer fortsatt mye bra skadeforebygging i Harstad og Risikorydding har vært på studietur for å lære, hente inspirasjon og samle kunnskap som vi kan dele med nettverket vårt.


Bakgrunnen for at Harstad i 1994 ble godkjent som Trygt lokalsamfunn var åtte års aktivt skadeforebyggende arbeid blant alle aldersgrupper og risikomiljøer. Da hadde kommunen bl.a. redusert brannskader blant barn under 5 år, redusert antall trafikkskader og voldstilfeller og redusert bruddskader blant hjemmeboende eldre.

Harstad er et aktivt medlem av Skadeforebyggende forum og har en egen person ansatt i en 50 %-stilling som Trygt lokalsamfunn-koordinator. Risikorydding ble godt tatt imot av koordinatoren Elin Storsletten og hadde to innholdsrike, inspirerende og lærerike dager i Harstad.

Unngå brannskader blant barn
Brannskader blant barn, og da særlig skoldingsskader, er fortsatt et alvorlig problem i Norge.  - Det ligger til enhver tid ett barn inne på Oslo Universitetssykehus med denne type skader, fortalte Trygge lokalsamfunn-koordinator Elin Storsletten til en barselgruppe på Familiens hus.

Risikorydding fikk være med da Storsletten og helsesøster Anita Paulsen snakket for en gruppe nybakte mødre om hvordan unngå brann- og skoldingsskader hos barn.

På Familiens Hus i Harstad kan gravide og familier med barn i alderen 0-16 år delta på ulike aktiviteter og tilbud som gis. Helsesøster er der en gang i uken og snakker om helsefremmende og forebyggende temaer.

Da Risikorydding var tilstede ble det bl.a. vist frem komfyrvern og elektriske telys. Begge deler kan forebygge brannskader hos barn. De snakket også om viktigheten av å ikke drikke varme drikker samtidig som man har små barn på fanget, og å sette varme kjeler, kopper og kar innerst på kjøkkenbenken slik at ikke små, nysgjerrige fingre kan velte dem ned.

Første i Norge med myke gulv
Bergsodden sykehjem er et nytt og moderne sykehjem som åpnet i 2014. Det ligger ti minutter utenfor Harstad sentrum, og er bygget på en av byens beste tomter. Bygget har flere nyvinninger, og er bygget etter viktige prinsipper for universell utforming. Risikorydding var der i hovedsak for å se det støtdempende gulvbelegget.

Sykehjemmet har altså fått lagt et sportsgulv på alle sine 72 beboerrom. Dette er et mykt belegg som er 8,3 millimeter tykt, og kan tenkes å redusere skader ved fall. Bergsodden er det første sykehjemmet i Norge med slike myke gulv, etter inspirasjon fra Sverige.

Fallulykker blant eldre er årsak til mye lidelser for de som rammes og store kostnader for helsevesenet. Kommunen ønsker å finne ut om støtabsorberende gulvbelegg kan forebygge fallskader, og da særlig lårhalsbrudd. Det er nå satt i gang et samarbeid med en forsker fra Universitet i Karlstad for å dokumentere effektene av gulvet.

- Det er for tidlig å si noe om det myke gulvet har effekt på fallskader, forteller avdelingsleder Elin Sareussen Vang som viste oss rundt. - Vi har for lite data ennå, men uavhengig av hva resultatet blir har vi gode registreringer av hvor på rommet beboerne skader seg og hvor på kroppen de får flest skader. Det er nyttig informasjon uansett.


Strøsand til alle
Fra år 2000 har Frivilligsentralen i Harstad delt ut gratis strøsand til eldre og uføre. Den som ønsker sand ringer inn til Frivilligsentralen, mens det er Arbeidslaget i kommunen som kjører det ut.

Frem til starten av desember hadde de allerede hatt 300 utkjøringer.

Vigdis Motrøen er leder ved Frivilligsentralen og kan fortelle at tilbudet er gratis, men det blir lagt ved en giro når bøttene utleveres. Da kan den som mottar strøsand velge om de vil betale noe for det, og i så fall hvor mye. Mange velger å gi en symbolsk sum.

- Effekten av tiltaket er det ikke forsket på, men to ganger har jeg sendt inn listene med de som mottar strøsand til Skaderegisteret, og ingen av gangene har mottakerne stått på listen over folk som har falt, forteller Motrøen stolt.

Aktivitetssenteret Sama
Harstad kan skilte med et fantastisk aktivitetssenter for eldre, uføre og førtidspensjonister. Her er det aktiviteter for alle, alle dager, en stor kafé som serverer sunn, hjemmelaget mat og til og med en liten butikk. Frisør og fotterapeut holder også til der.

- Å komme på Sama er helt gratis og det er alltid mye folk her, sier leder Ingeborg Skjervum. – Vi selger 30 – 60 middager hver dag og har 45 frivillige som stiller opp og får det til å gå rundt.

Aktivitetssenteret huser i tillegg Helsestasjon for eldre. Harstad fikk dette tilbudet allerede i 1990, som den andre kommunen i Norge. Her tilbyr de hjemmebesøk til alle over 80 år én gang i året, der et av syv temaer er ulykkesforebygging.


Aksjongruppe for eldre
Som en del av Harstads arbeid med Trygge lokalsamfunn og skadeforebygging har de opprettet to aksjonsgrupper. En for trafikk og en for eldre. Her sitter det representanter fra ulike sektorer, etater og arbeidsplasser i kommunen som alle er relevante for et av de to temaene.

Risikorydding fikk holde et innlegg for en engasjert gjeng fra Aksjonsgruppa for eldre. Det ble snakket om hva vi har av skadedata, viktigheten av det forebyggende arbeidet, prosjektet Risikorydding, ulike tiltak vi har gjennomført og inspirerende eksempler fra andre kommuner.

Det var med ny inspirasjon og mye kunnskap i bagasjen at Risikorydding reiste fra Harstad. Vi ser frem til å følge det skadeforebyggende arbeidet deres også i årene som kommer.