Sørg for god sikkerhet rundt svømmebassenget

Sørg for god sikkerhet rundt svømmebassenget

Når varmen kommer kan det være flere som kjøper inn et mindre basseng i plastikk, eller kanskje noen allerede har et i hagen sin. Det mange kanskje ikke er klar over er at om bassenget ditt er dypere enn 20 cm må det sikres. 


Eier eller leier du et anlegg med basseng, dam eller brønn som er mer enn 20 cm dyp, skal det sikres. Det gjelder både om de er utendørs eller innendørs. Spesielt viktig er det om du har et basseng eller stamp som ligger tett knyttet til bebyggelse, og dermed er lett tilgjengelig. Det fremgår av Plan- og bygningsloven.

Mange av bassengene som selges fåes uten sikkerhetsduk, og med få eller ingen opplysninger om krav til sikkerhet og ansvar.

Slik sikrer du
Det skal ikke mye til før en ulykke kan skje, og spesielt barn er utsatt for drukningsulykker. I perioden 1998-2010 druknet 9 barn i brønn og dam. Etter loven skal basseng, brønn eller dam sikres slik at personer hindres fra å falle i dem. Reglene tar spesielt hensyn til sikring i forhold til barn.

Sikring er ikke nødvendigvis det samme som gjerde – her er alternativene:

  • Solid og sikker tildekking (eksempelvis med lokk)
  • Innhegning/inngjerding, eller innbygging i avlåst rom. Et gjerde bør gå helt ned til marken, og være minst 150 cm høyt. Det må stå på solid fundament, og skal også sikrest mot klatring og at barn kan komme gjennom gjerdet. Port må ha solid lås eller annen lukkeanordning.
  • For damanlegg er det ikke alltid nødvendig med inngjerding. Andre tiltak kan være å anlegge grunne partier med dypde på maks 20 cm, der barn kan komme til. Sikring med rist eller tett vegetasjon er også aktuelle alternativer.


Husk renholdet
En annen viktig å huske er renhold. Eier du et basseng eller en badestamp, bør du være nøye med renholdsprosedyrene. Er du ikke nøye nok kan du risikere farlige sykdommer. Stiger temperaturen i bassenget eller stampen over 30 grader øker infeksjonsrisikoen betraktelig. 

Selv om det ikke finnes driftsregler for privateide bassenger bør du være nøye med å bruke desifeksjonsmidler i vannet, og skifte det ut hyppig. Desinfiser vannet jevnlig med klor for å hindre vekst av alger og mikroorganismer.


Kilde: Dinside