Pass på grillen i sommer

Pass på grillen i sommer

Grilling er en populær måte å tilberede mat på, spesielt når sommeren er her. Men det betyr også varme, ild og mulighet for farlige situasjoner – dette gjelder spesielt når det kommer til barn. 


De vanligste ulykkene relatert til grilling er skåldingsskader samt kuttskader på grunn av skarpe kanter. Antall ulykker øker vanligvis om vi har en varm sommer. Noen ulykker fører til svært alvorlige forbrenninger så det gjelder å være oppmerksom og å ha kontroll til enhver tid.

Å grille skal være morsomt, og det er enkelt å sørge for at det trygt så lenge forbereder deg riktig. Risikorydding anbefaler at grillelskere bør ta følgende forholdsregler:

 • Når du velger en grill er stabiliteten viktig - sørg for at du velger en som er solid.
 • Sjekk at grillen din er i god stand (spesielt hvis du ikke har brukt den på en stund) og se etter løse eller skadede deler som kan trenge justering eller reparasjon.
 • Tenk på beliggenhet – sørg for at den står unna gjerder, skur eller trær.
 • Aldri tenn en grill i et lukket rom.
 • Forbered grillen tidlig for å sikre at den har riktig temperatur når du skal lage mat.
 • Vær spesielt forsiktig i varmt, tørt vær for å redusere risikoen for å starte en skogs- eller gressbrann.
 • Ikke hell bensin på en grill. Noen av de mest alvorlige grillrelaterte ulykkene skjer når folk gjør dette og grillen eksploderer.
 • Bruk verktøy som for eksempel en klype når du lager mat på grillen. 
 • Vær forsiktig med damp når du åpner foliepakker.
 • Husk at metalldelene på en grill kan bli svært varme - ikke prøv å flytte den før den er avkjølt.
 • Ikke la barn være uten tilsyn i nærheten av grill
 • Pass på at grillen er helt slukket før du forlater den

Om du skal grille på en offentlig plass, sørg for å sjekke at du har lov til å grille der, og aldri la grillen være uten tilsyn.


Kilde: Rospa