Sesongen for lynnedslag er her

Sesongen for lynnedslag er her

Lyn og torden er noe vi opplever stadig vekk, og spesielt om sensommeren og høsten. Det kan derfor være smart å sikre verdier, bolig og fritidshus for å sikre liv og helse. 


I et normalår har vi omkring 100.000 sky-til-bakke-lyn i Norge. Lynet trenger ikke å slå ned i huset eller leiligheten for å gjøre skade. Det kan slå i bakken flere kilometer unna og likevel slå ut elektronikken din.  Overspenning på grunn av lynnedslag kan gjøre skade på utstyr som du har i bolig din, som for eksempel:

  • Pc’er og datamaskiner
  • Elektronisk utstyr og TV’er
  • Elektriske apparater som er tilkoblet nettet


Det er også mulig for brannfare i etterkant av et kraftig tordenvær. Ved lynnedslag kan strømnettet i huset eller leiligheten få varige skader, og kan i verste fall forårsake brann på et senere tidspunkt. Å installere overspenningsvern i sikringsskapet leder overspenningene direkte til jorden uten at resten av det elektriske anlegget skades. Dette er en enkelt måte å unngå store skader på.


Tips til hvordan du unngår skader i tordenværet

  • Trekk ut støpselet til alt utstyr som ikke må være tilkoblet strømnettet når du reiser bort. Husk også å trekke ut nettverkskabelen til PC-en og antenneledningen til utstyr som er tilknyttet antenneanlegg.
  • Følg med på værmeldingen, ta forholdsregler om det er meldt tordenvær.
  • Det er såkalte overspenninger som forårsaker mange skader på elektriske apparater. I tordenvær blir luften ladet med elektrisitet, og denne forsøker å finne veier til jord – gjerne via strømkabler. Det gir overspenninger som både kan slå ut forbrukerelektronikken din umiddelbart, eller forårsake skader som først blir synlige etter noe tid. Du kan sikre deg mot overspenninger ved å montere overspenningsvern i sikringsskapet. Velg et FG-godkjent vern beregnet for norske forhold.
  • Det finnes også enklere «gjør det selv»-løsninger, for bruk til TV, rutere og liknende som plugges rett til enheten du ønsker å beskytte. 

 

 Kilde: elsikkerhetsportalen