Sjekk ventilasjonen i boligen din og på hytta

Sjekk ventilasjonen i boligen din og på hytta

Har du sjekket ventilasjonen i boligen din og på hytta di i det siste? Det samler seg raskt opp både det ene og det andre i ventilasjonsanlegget og det er derfor viktig at det blir renset i hvert fall én gang i året.


I løpet av et år samles det opp mye forskjellig i ventilasjonsanlegget. Med et godt vedlikeholdt ventilasjonsanlegg får du bedre inneluft og sparer penger med optimal varmegjenvinning. For et sunt innemiljø kommer ikke av seg selv. Det er spesielt viktig om du bor i et område med mye støv og forurensning.   

Det kan være lurt å starte med viftene. Det er viktig at disse er rene for at de skal kunne beholde sin maksimale kapasitet. Dette gjelder spesielt for anlegg som er tilkoblet kjøkkenhette. Viftene skal derfor rengjøres minimum én gang i året.  

Når du rengjør viftene er det lurt å bruke en klut, børste med rødsprit eller annet fettoppløsningsmiddel i stedet for vann. Bruk gjerne trykkluft hvis det er mulig. 


Slik tar du ut viftene:  

 1. Gjør aggregatet strømløst og la det stå et par minutter før døren åpnes! 
 2. Løsne skruen på viftedøren og åpne den. 
 3. Trekk ut den elektriske hurtigkontakten til motoren. 
 4. Viften kan da trekkes forsiktig ut av aggregatet. 
 5. Løsne skruer på viftedeksel slik at du kan ta av dekselet for å få tilgang til viftebladene. 


Husk at filtrene har begrenset levetid, så disse bør skiftes ut minimum én gang i året. Fortrinnsvis på høsten etter pollensesongen, men bor du i et område med mye støv og forurensning bør de skiftes både vår og høst. Blir aggregatet, og dermed også den roterende veksleren nedsmusset, fungerer den dårligere. Dette vil blant annet få konsekvenser for varmegjenvinningen om vinteren.  

Slik tar du ut filtrene: 

 1. Ta tak i håndtaket og trekk filterkassetten ut. 
 2. Skyv filteret ut av kassetten. 
 3. Sett inn nytt filter. 


Ved å skifte filter jevnlig vil vedlikehold av aggregatet være enkelt, men benytt likevel anledningen når du først er i gang til å sjekke at anlegget fungerer som det skal.  


Benytt følgende sjekkliste: 

 • Begynn med å foreta en inspeksjon av luftinntaket. Sjekk at dette ikke er tett av gamle høstblader, rask og rot. 
 • Still aggregatet på maks og sjekk at det blåser i luftventiler samt suges ut i avtrekksventiler. 
 • Sjekk rotor. Det er nemlig av avgjørende betydning at denne går rundt når det er behov for varmegjenvinning, særlig når graderstokken krypper under ti minus. Er ikke rotorfunksjonen i orden ser du dette som et feilsignal i styrepanelet.  


Husk å alltid lufte boligen godt. Man har tidligere trodd at dette ikke var gunstig, men faktisk kan gjennomlufting av boligen være nødvendig i sommerhalvåret.

For pollenallergikere kan man alternativt gire opp ventilasjonen til maksimal hastighet, selv om dette ikke gir like god kjøleeffekt.  


Kilde: Nordbohus og NRK Kim Jansson (foto)