Unngå skader når du klipper gresset i hagen

Unngå skader når du klipper gresset i hagen

Motorgressklippere er hageredskapet som oftest er involvert i ulykker. De mest vanlige skadene er kuttskader og skader som følge av gjenstander som kastes ut av klipperen i høy fart. Disse ulykkene kan raskt unngås med noen enkle tips. 


Fyll bensin når motoren er kald
Fyll bensin når motoren er kald – om du har en bensinklipper. Hvis du går tom for bensin underveis, ta deg en pause mens motoren kjøler seg ned. Slå alltid av motoren hvis du skal justere klippehøyden underveis.


Bruk solide sko 
Klipp aldri gresset barbeint. Bruk solide sko som beskytter tær og føtter. Skader på tær eller fingre etter kontakt med knivene under klipperen er nemlig typiske gressklipperskader. Sørg også for at gressklipperen er i god stand og at sikkerhetsanordninger er på plass før du starter.


Rydd plenen 
Se over området du skal klippe før du starter, og fjern leker, steiner og kvister og liknende. Knivene under gressklipperen roterer i høy fart. Kjører du over løse gjenstander på plenen kan disse bli kastet ut med stor kraft og gi alvorlige skader, spesielt hvis de treffer i øynene. Hvis du treffer en gjenstand mens du klipper, slå av motoren og sjekk at gressklipperen ikke er skadet før du fortsetter.


Hold barn på avstand 
Mange barn vil gjerne bidra i hagearbeidet, men gressklipping bør være forbeholdt voksne. Hold barn på trygg avstand. Da unngår du at de skader seg på selve gressklipperen og at de får steiner eller annet i øynene. Har du traktorgressklipper er det spesielt viktig å holde god avstand. Barn bør heller ikke sitte på mens du kjører.


Rengjør etter bruk
Å rengjøre gressklipperen etter bruk sørger for at den holder seg lengre. Før du begynner må du alltid ut ledningen eller ta av tennplugghetten. Selv om du rengjør på egenhånd, bør du likevel levere gressklipperen til en erfaren serviceforhandler en gang i året for en sikkerhets- og vedlikeholdsinspeksjon.


Kilde: Sikkerhverdag.no