Barn, ulykker og skadeforebygging

Barn er sårbare. De er utsatt for mange typer ulykker og skader. De fleste av ulykkene kan unngås med enkel innsats. Nøkkelen er å vite hva som kan skje – og hva som bør gjøres for å hindre at det skjer. Vi voksne må rydde risiko høyt og lavt, ute og inne. Det er et stort ansvar – og en veldig takknemlig oppgave!


Fakta om barn og ulykker

Barn skader seg oftest hjemme. De fleste skadene kan unngås. Sjekklistene forteller deg hvordan - rom for rom

Barn og risiko

Barn er utforskende og aktive, og de utvikler seg raskt, både mentalt og fysisk. Dermed forandrer også risikobildet seg fort. Vi voksne må holde tritt med utviklingen og finne den vanskelige balansen mellom å beskytte og oppmuntre.

Les mer om ...