Barn + bad

Barn liker bad. Det er ikke alltid gøy å vaske seg eller pusse tenner, men badet byr på så mye mer. Her er det kraner å skru på, vann å plaske i og skap å utforske. Dessverre byr badet også på mange farer. Små barn må passes spesielt godt på og alltid være under oppsyn av voksne.  


Hovedregel: Barn må til enhver tid være under oppsyn når vann er med i bildet. 


Fall
Vann og glatte flater fører fort til fall. Småbarn har dårlig balanseevne, og kan lett gli på våte underlag – enten i et badekar eller på et vått baderomsgulv. Spedbarn kan falle ned fra stellebord, eller mistes på gulvet. Voksne kan falle med barn i hendene. 

 • Har du sklisikker matte i badekaret/dusjen? 
 • Har du sklisikker matte eller lignende på gulvet? 
 • Tørker du raskt opp vann fra gulvet for å unngå å skli? 
 • Har du mykt underlag på steder der små barn er utsatt for å falle? 


Bading
Bading i badekar eller balje innebærer fare for brannskader og drukning. Barn kan bli skåldet hvis badevannet, eller vannet fra kran eller dusj, er for varmt. Litt større barn klarer å skru på kraner, derfor er det best å sikre kranene. Små barn kan drukne i bare noen centimeter med vann.  

 • Er du alltid til stede når de minste barna bader? 
 • Sjekker du badevannstemperaturen før barnet går i vannet? 
 • Har du blandebatteri med skåldingssikring? 
 • Har du justert varmvannsberederen til 55 –60 grader?  
 • Har du sjekket at badeutstyr og –leker er hele og solide? 
 • Tapper du karet for vann med én gang etter bading? 


Forgiftning 
Mange oppbevarer medisiner, rengjøringsmidler, parfymeprodukter og lignende på badet. Om barnet får slike stoffer i seg, kan det føre til forgiftning eller etseskader.

 • Oppbevarer du medisiner trygt – også på badet? 
 • Oppbevarer du rengjøringsmidler utenfor barns rekkevidde?
 • Oppbevarer du parfymeprodukter utenfor barns rekkevidde? 


Elektrisitet og annet
Elektriske apparater kan gi støt om de kommer i kontakt ved vann. Det er farlig for de fleste – og spesielt for barn. Ved bruk av vaskemaskin/trommel på badet skal en passe på at barn ikke får kontakt med disse når de går og er varme. 

 • Oppbevarer du elektriske apparater utenfor barns rekkevidde? 
 • Har du sikret elektriske apparater fra kontakt med vann? 
 • Holder du barn unna varme vaskemaskiner og tørketromler? 
 • Har du sikret håndkletørkere og andre varme elementer? 
 • Er stikkontakter utstyrt med barnesikre plugger? 
 • Har du ryddet bort skarpe gjenstander? 


Risikorydding 
har utarbeidet flere sjekklister for å gå systematisk gjennom hjemmet. Sjekklistene er generelle veiledere for å fjerne farer i barns nærmiljø, basert på kunnskap om hvor og hvorfor skadene skjer. De vil aldri være helt komplette, eller passe nøyaktig for alle hus/hjem

SJEKKLISTER ROM FOR ROM: