Fakta om barn og skader

Ulykker er en av de største truslene mot barns liv og helse. Hver år dør nærmere 50 barn under 15 år etter ulykker, og mange flere skader seg. Noen for livet, andre for et plaster. Forebygging kan forhindre mange av ulykkene.


Norske barn er blant de friskeste i verden. Antallet barn som mister livet som følge av ulykker er sterkt redusert de siste tiårene. Det gjelder spesielt for trafikken, der langvarig innsats for å øke trafikksikkerheten har gitt gode resultater. Forsterket svømmeopplæring ser også ut til å ha redusert antallet barn som drukner. Eksemplene bekrefter at skadeforebygging virker – og viser at økt trygghet er innenfor rekkevidde også på andre områder.

Fortsatt er ulykker en av de største truslene mot barns liv og helse. Hvert år pådrar så mange som 120.000 barn seg skader som krever tilsyn hos lege. Bak tallet ligger mange tragedier:

  • I gjennomsnitt dør hvert år 50 barn under 15 år som følge av ulykkesskader
  • Nær 30 prosent av alle dødsfall i aldersgruppen 1-14 år skyldes ulykkesskader
  • Rundt 7500 barn i alderen 0¬–15 år legges hvert år inn på sykehus etter ulykkesskader
  • Rundt fire prosent av alle barn vil pådra seg en alvorlig skade før fylte 15 år
  • Ulykkeskader er den fjerde største dødsårsaken blant barn i alderen 1–4 år


De fleste skader skjer i hjemmet. Det gjelder alle aldersgrupper, men spesielt barn under ti år som tilbringer mer tid hjemme enn noe annet sted. De minste barna i alderen 1–3 år er mest utsatt i hjemmet. Når barna blir ti år og eldre blir de i større grad utsatt for ulykker og skader under lek og idrett utenfor hjemmet, og ikke minst i trafikken. Selv om barna tilbringer mye tid i barnehage og skole, skjer det relativt sett færre ulykker her enn på hjemmebane.


Kilder: Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet