3. Gjennomfør

Dugnader gjennomføres i fellesskap og gjennom samarbeid – ikke på egenhånd. Med god planlegging og mobilisering av hjelpende hender er forutsetningen for en suksessfull gjennomføring stor!


Det vil være mye å holde i under selve dugnadsdagen. Man skal ha god oversikt over hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres – og ha planlagt hvem som skal gjøre hva – spesielt om det er en stor gruppe frivillige. Sørg for å noen i ansvarsgruppen alltid er tilgjengelig på mobil slik at dere kan svare på eventuelle spørsmål som kan oppstå. 


Vi skal selvfølgelig hjelpe dere på veien! Her er noen tips om hva som bør gjøres på dugnadsdagen: 

  • Sørg for at alt er tilrettelagt og klart når de frivillige møter opp. Ingenting er mer demotiverende enn å sitte og vente på ting som ikke er i orden. De frivillige skal ikke føle at de sløser bort tiden sin ved å stille opp. Når de kommer skal de få følelsen av at dette er en dugnad som er godt forberedt og at de har prioritert riktig.  
  • Start dugnadsdagen med å gi en kort instruks til de oppmøtte slik at de får en oversikt over hva som skal gjøres. Et skriftlig notat med instrukser og kontaktinfo bør også være printet ut slik dette kan sendes med de frivillige. 
  • Gi konkrete arbeidsoppgaver til ulike grupper slik at alle arbeidsoppgavene og arealene blir tatt hånd om. Når de frivillige er trygge på arbeidsoppgavene som skal utføres blir jobben ofte gjort både bedre og mer effektivt. 
  • Å dele ut et eksemplar av et kart over de ulike områdene som skal dekkes kan være en god ide. Da vil det være enklere å forklare hvilke område de ulike gruppene skal ta hånd om, og du vil ha en bedre oversikt over hvem som er hvor – om området er stort.  


Husk å vis at du setter pris på at de oppmøtte tar seg tid til å legge ned en innsats. Noen kommer kanskje rett fra jobb, så sørg for at de kan få seg en matbit og noe å drikke – eventuelt litt kake og kaffe etter endt arbeid. Enkelt og greit – ta godt vare på de oppmøtte! 


Media

Om lokalavisa eller andre fra media kommer for å dekke dugnaden er det viktig å kunne ta seg tid til å informere om hva som gjøres og hvorfor det gjøres. Nærmiljøet vil ha interesse av hva dugnaden tar for seg i området og resultatet av arbeidet. Derfor er det lurt å ta seg tid til å gi gode og konkrete opplysninger om jobben som utføres og hvem som er med på å stille opp. Det vil gjøre at de involverte føler seg delaktige og at de blir satt pris på.  


Dokumentasjon av arbeidet

Når dugnaden er overstått burde arbeidet dokumenteres, og resultatet fremlegges. Det kan være for styret i borettslaget, styret i idrettslaget, kommunen, rektor på skolen eller de frivillige som deltok under arbeidet. Det er viktig å kunne vise prosessen i arbeidet og resultatet slik at de som var med føler at de bidro og var delaktig i noe som ga konkrete endringer. Det vil kanskje hjelpe til å holde engasjementet oppe og bidra til flere frivillige – både gjengangere og nykommere.