2. Mobiliser

Å planlegge en dugnad innebærer å samarbeide med andre. Det kan være naboer, familiemedlemmer, nærmiljøet, medlemmer fra samme gruppe/idrettslag eller venner. Det som ligger til grunn er at alle har et felles mål og veldig ofte vil alle de involverte få noe positivt ut av dugnaden.


I noen tilfeller vil å arrangere en dugnad være svært enkelt. For om problemet oppleves som stort nok, vil folk kanskje bli glade for at noen tar initiativ. Da det ble arrangert snegledugnad på Konnerud i juni 2015 kom 1500 personer.  Det sier noe om hvor stort problemet med brunsnegler er der, og at folk satte pris på initiativet. Det forteller samtidig at de som arrangerte dugnaden, hadde gjort en grundig jobb i forkant.


Skap relevans

I praksis kan det være et stykke fra å få folk interessert i en sak – til at de melder seg på. Hvis folk opplever at de er berørt av et problem, er det lettere å mobilisere dem til en innsats. Selv om det er lov til å tenke stort, treffer du sannsynligvis flere hvis det er snakk om lokalmiljøet fremfor hele byen eller kommunen.

Vinkle budskapet slik at folk kjenner seg igjen, og slik at de har tro på at deres innsats vil være et viktig bidrag. Få de til å føle at dette er noe som berører dem og at en liten innsats fra deres side har stor betydning både for egen del, men også for nærmiljøet.


Kontakt utvalgte grupper

Er det grupper som kan ha spesiell interesse av at dugnaden gjennomføres? For eksempel idrettslaget eller en bedrift? Ta kontakt og hør med nøkkelpersoner om det er mulig å innlede et samarbeid.


Husk timing

Å velge dato for når dugnaden skal finne sted kan være avgjørende om folk stiller, eller om dugnaden får presseomtale. Sørg for å få en oversikt over hvilke andre arrangementer som finner sted denne dagen. Er det et viktig skirenn eller rett før en langhelg, kan det være lurt å velge en annen dato.Hvordan få oppmerksomhet rundt aksjonen?

Sosiale medier
Facebook gir uante muligheter når det gjelder å spre informasjon, søke råd og holde kontakten med folk. Oppretter man et arrangement på Facebook der folk kan melde seg på, er det mulig å følge med på hvor mange som har planer om å komme på dugnaden. Hvis det er endringer underveis i planleggingsprosessen er det lett å oppdatere informasjonen også.


Instagram

Bildedelingstjenesten Instagram kan også egne seg til å skape oppmerksomhet rundt problemet – og løsningen. Her kan det publiseres bilder både før, under og etter dugnaden. Det gir folk ekstra motivasjon å kunne se endring underveis og etter endt dugnad. En følelse av mestring er alltid positivt!


Sett opp plakater

Det kan være verdt å bruke noen kroner på plakater. Disse kan henges opp på oppslagstavler rundt omkring i området dugnaden vil berøre, for eksempel i matbutikken eller i borettslag. Vær oppmerksom på at det finnes regler for hvor det er lov til å plassere plakater.


Pressen

Pressen har sine kriterier for hva de vier oppmerksomhet. Generelt kan vi si at jo viktigere en sak er for mange, desto mer interessant er det for pressen. Dermed sier det seg selv at lokalaviser er mer interessert i det som skjer lokalt, enn VG. Forskjellige aviser kan ha ulik policy, derfor kan det være en god ide å ta en telefon og høre.


Lokalradio

Rundt om i landet finnes det mange lokale radiostasjoner. Ta kontakt og foreslå en vinkling på saken, som bør være interessant for så mange som mulig i nærområdet. Hvis dugnaden varer over flere dager, kan for eksempel lokalradioen følge dugnaden dag for dag.