1. Planlegg

Vi inviterer enkeltpersoner, ildsjeler, familier, barnehager, skoleklasser, velforeninger, idrettsklubber og elderesentere til å bidra i en dugnad for økt sikkerhet i hjem og nærmiljø. 


Burde veiene vært ryddet for søppel etter vinteren? Eller må den kanskje feies slik at du ikke faller? Kanskje farlig objekter som glasskår må fjernes fra bussholdeplassen slik at ingen tråkker på de? Vel, dette er noe dere kan gjøre noe med – sammen! Jo flere hender som hjelper til, desto mer får man utrettet. Sett i gang med en dugnad og se til at for eksempel ditt nabolag blir klart for en ny årstid! 

Hvem som helst kan sette i gang med en dugnad – også du – så planlegg din dugnad i dag og få med familien, sportslaget ditt eller nabolaget til å gjøre en forskjell. 


Små og store dugnader

Dugnadene kan ta for seg alt fra å rydde bort søppel som folk kan skade seg på, til å legge til rette for at folk melder fra til kommunen om hull i asfalten eller noe annet som må rettes på eller gjøres. Det betyr samtidig at ryddedugnadene kan ta svært forskjellig form rundt om i landet.

Mange hender kan gjøre mer enn noen få. Og jo flere øyne som ser, desto mer oppdager vi. Hvis alle gir sitt lille bidrag, kan vi skape et tryggere samfunn og forebygge skader. Resultatet er at alle får noe igjen for innsatsen.

Kommunene løser mange oppgaver, men har stramme rammer for hvor mye som kan gjøres, og hvor fort det kan skje. Tips fra publikum er viktige innspill, og kan påvirke prioriteringene. Og der innbyggerne mener det er ekstra viktig å gjøre noe raskt, kommer dugnadene inn. 

Hva bør du tenke på?

Det er mange ting å ta hensyn til når det skal arrangeres en dugnad. Første steg er research. Her er noen ting som det kan være aktuelt å sjekke ut:  

  • Hvilke muligheter for å rapportere inn mangler finnes det allerede? For eksempel har mange kommuner ordninger for å rapportere om dårlig belysning på veiene eller hull i asfalten.
  • Hvem er ansvarlig for / har beslutningsmyndighet i området dere ønsker å gjennomføre en ryddedugnad? Er det kommunen? Det lokale kjøpesenteret? Busselskapet?
  • Avklar med den ansvarlige om det er OK å gjennomføre dugnaden, og om det finnes mulig støtte å hente.
  • Trenger dere penger for å gjennomføre dugnaden? I så fall, hvordan kan dugnaden finansieres?
  • Vurder muligheten til å få med den lokale pressen på dugnaden. Det kan bidra til å mobilisere folk til innsats, og fortelle hvordan det gikk på dugnaden.Andre gode tips å ta med seg: 

  • Det er viktig for de involverte at de er med på hele prosessen, og får tydelige beskjeder. En enkel og effektiv løsning er å opprette en Facebook-gruppe for formålet. Her kan man ha en dialog med de involverte, samtidig som informasjon blir sendt ut til alle. 
  • Uansett størrelse på prosjektet er det viktig å legge en plan om når målet skal være nådd. Dette kan ofte være mer motiverende for de som deltar. Det er viktig at målet er oppnåelig, og at man får en følelse av mestring. Det vil gi motivasjon til å delta igjen på et senere tidspunkt! 
  • Det kan være lurt å bruke refleksvest når det jobbes med dugnaden. Da vil andre i trafikken se dere, og det er lettere å se at det er et arrangement som pågår. 
  • Hvis dugnaden handler om å rydde bort søppel kan det hjelpe på oppmøtet at folk kan kvitte seg med sitt eget søppel, for eksempel i en container, etter at dugnaden er ferdig. 


Ønsker du inspirasjon og ideer fra dugnader som allerede er utført, se her.


Sammen kan vi skape et tryggere Norge!