Hvordan kan din organisasjon Risikorydde?


Risikorydding er en nasjonal dugnad for å forebygge skader og ulykker. Nå har kommuner og andre rundt omkring i landet gjennomført flere aktiviteter som skal sette fokus på nettopp dette. Det er aktiviteter for barn og voksne, store og små forsamlinger - ja alle som vil bidra til å gjøre sitt nærområde litt tryggere og triveligere. 


Gjennom disse Risikorydding-aktivitetene har vi fått masse erfaring og utviklet mye materiale som vi ønsker å dele med andre.

Kanskje er du ansatt i kommunen, er medlem i en idrettsklubb eller velforening, har familie, venner eller naboer som ønsker å gjøre nabolaget litt triveligere og tryggere? Uansett hvem du er, så vil vi dele våre erfaringer med deg!

Dersom du ønsker å arrangere en Risikorydding-aktivitet, eller dele ut noe av vårt materiale - ta kontakt!

Vi sender ut materiale kostnadsfritt.

Lurer du på noe om Skadeforebyggende forum, kampanjen Risikorydding eller noe helt annet som du tror vi kan svare på – så send oss gjerne en e-post: hei@risikorydding.no


Under følger en liste med eksempler på aktiviteter og tiltak vi har gjennomført, og materiale vi har utviklet:


Den trygge boligen

Hva Er Det Side 1

I samarbeid med bydel Alna i Oslo arrangerte vi en pop-up leilighet som vi kalte den «Trygge boligen».

Vi innredet et tomt butikklokale på Haugerud senter slik at det skulle se ut som et ekte hjem. Her viste vi frem enkle tips og triks for hvordan man kan gjøre boligen sin tryggere.

De fleste ulykker skjer i hjemmet og risikoen øker med alderen. Ulykker står for nærmere 95 % av alle skader hos de over 60 år.

I «Den trygge boligen» presenterte vi bl.a.:

  • Sjekklister for å gjøre boligen tryggere
  • Nyttige hjelpemidler
  • Eksempler på ulykkesforebygging

Stand

Img 6820

Risikorydding har vært representert på ulike arrangementer rundt omkring i landet. Vi har hatt stand på seniormesser, folkehelse- og trygghetsdager og på ulike konferanser. 

På stand har vi quiz om skader. Denne er alltid veldig populær. Vi har i tillegg mye annet trykt materiell som kan deles ut. Vi låner også bort roll-ups med informasjon om prosjektet Risikorydding og skader og ulykker.

Sykkeldugnad

Klistremerke Sykkel 002

Det er en nasjonal målsetning at vi skal sykle mer. Da er det viktig at vi har trygge sykler og tar de forholdsregler vi kan ta.

Å arrangere en sykkeldugnad er en kjempeflott måte å sørge for at sikkerheten på sykkelen ivaretas. Det er nok ikke alle som vet hva de skal se etter – så det å gå sammen om å hjelpe hverandre gjør at man kan lære mest mulig.

En sykkeldugnad kan arrangeres av hvem som helst, for eksempel velforeningen, idrettslaget, kommunen, en nabogjeng eller andre.

Her har vi laget en «oppskrift» på hvordan dere kan arrangere deres helt egen sykkeldugnad: Hvordan gjennomføre en sykkeldugnad (PDF) 

Bildet til venstre viser et klistremerke som passer perfekt på rammen på sykkelen - og minner deg på hvordan du er sikker på sykkel. 

Vi har også en sjekkliste som kan deles ut når man gjennomfører en dugnad. Last den ned her: Sjekkliste Sykkel

Trygghetspatrulje

Risikorydding Brosjyre Nøtterøy

Både bydel Alna i Oslo og Frivilligsentralen i Nøtterøy holder på å prøve ut en Trygghetspatrulje.

På frivilligsentralen på Nøtterøy er det en gruppe frivillige «handymen» som tilbyr seg å dra hjem til mennesker som ønsker å «risikorydde». Handymennene har meg seg en enkel sjekkliste som de går gjennom sammen med den som bor der, og så kan de hjelpe til med enkle praktiske ting, som å skifte batterier i røykvarsler.

I bydel Alna er det frivillige fra Furuset seniorsenter som går hjem til eldre som ønsker å sjekke om de har noen fall- og brannrisikoer i sitt hjem. Trygghetspatruljørene har med seg en Tryggsekk og viser gjerne frem nyttige og praktiske hjelpemidler og tips til å gjøre boligen litt tryggere.  

Trygghetsvandring

Trygghetsvandring I Øyene

Trygghetsvandring er et verktøy for å gjøre nærmiljøet tryggere og triveligere. Vandringen innebærer at en gruppe mennesker kartlegger et utvalgt område, ser på mulige farer og risikoforhold, og foreslår mulige løsninger. Målet er å skape et nærmiljø som både oppleves og er trygt, og å forebygge skader og ulykker.

En trygghetsvandring kan gjøres stort eller lite. Med mange eller få mennesker. Med beslutningstakere eller brukere.

Vi ønsker alle å ha et trygt og trivelig nærmiljø, men det kommer ikke av seg selv. Som beboere må vi alle ta ansvar og samarbeide om å skape det nabolaget vi ønsker oss. Trygghetsvandring er en enkel og effektiv metode i dette arbeidet.

Trygghetsvandring - på mobilen:
Vi har laget en nettside som lar deg gjennomføre en Trygghetsvandring på mobilen - alene eller med en gruppe. Verktøyet er enkelt å ta i bruk og helt gratis. Med denne nettløsningen kan du blant annet:

  • Opprette Trygghetsvandring og bli vandringsleder
  • Invitere flere vandrere til å bli med på vandringen
  • Registrere funn i et kart, med bilde og beskrivelse
  • Få opp en liste over alle funnene som er gjort, og enkelt printe den ut

Her finner du nettsiden:
www.trygghetsvandring.no

Les mer her: https://risikorydding.no/trygg... 


Trygghetsvandring på kaia

Sande Sjøvettdagen – Kopi

Under Sjøvettdagen i Sande kommune gjennomførte 120 6.-klassinger Trygghetsvandring på kaia.

Sjøvettdagen arrangeres av Redningsselskapet langs hele kysten av Norge på forsommeren og er et opplegg for 5-7. klassinger.

Risikorydding bemannet én av postene og hadde fokus på sikkerhet på kai og brygge. Det ble snakket om skadeforebygging og hvordan man enkelt kan forhindre ulykker. Etter at ungene ble fortalt at 550 000 mennesker hvert år må behandles for skader og fikk en innføring i hva forebygging er, så fikk de selv i oppgave å dra på en liten trygghetsvandring. Utstyrt med både refleksvest og clipboards tok de oppgaven svært alvorlig.

Ungene fikk ta en sjekk på kaiområdet til Nordre Jarlsberg Brygge. De fikk bl.a. spørsmål om å sjekke snublefarer, om det fantes livbøyer og stiger til å komme opp av vannet og hvordan belysningen var på kaia. 

6. klassingene fra Sande gjorde en formidabel innsats som Trygghetsvandrere på kaia. De fant særlig mange snublefarer. Det var mye grus på kaia som man kan skli på, treverket på brygga kan være glatt, det lå planker i en haug og det var plassert ut runde steiner rett ved kanten av brygga. 

En trygghetsvandring er en god metode for å lære elever om sikkerhet i nærheten av vann, og de må selv reflektere omkring hva som kan utgjøre farer og hva man kan gjøre for å unngå ulykker. 

Her kan laste ned skjemaet som elevene brukte under sin trygghetsvandring: Trygghetsvandring På Nordre Jarlsberg Brygge Tryggsekken

Tryggsekken

Vi har satt sammen en sekk med trygghetsprodukter som vi kaller "Tryggsekk".

Tryggsekken er laget for å gi kunnskap som hvilke smarte produkter som finnes som kan gjøre folks liv litt enklere og tryggere. En Tryggsekk kan oppbevares hos Lions, på seniorsenteret, frivilligsentralen, Røde kors etc. De som går på hjemmebesøk hos eldre kan ta med seg denne tryggsekken og bruke materiellet til å forklare hva som er viktig å tenke på i hjemmet etter hvert som man blir eldre, og til å gi ideer om hva slags produkter som kan være smarte å kjøpe.

Vi har laget en liste med forslag til hva en Tryggsekk bør inneholde. Last den ned her.