Eldre, ulykker og skadeforebygging

Mange eldre er spreke og lever aktive liv. Dessverre setter ofte ulykker og skader en stopper for aktiviteten. Eldre skader seg oftere og er mer sårbare enn andre, og konsekvensen er i mange tilfeller redusert livskvalitet og i verste tilfelle død. Mange av skadene kunne vært unngått.


Fakta om eldre og skader

Eldre skader seg oftest hjemme. De fleste skadene kan unngås. Sjekklistene forteller deg hvordan – rom for rom

Eldre og risiko

Eldre er overrepresentert i skadestatistikken. Mange av skadene skyldes at sansene og musklene svekkes når vi blir eldre. Her er noen av risikofaktorene.

Les mer om ...