Eldre og risiko

Eldre er overrepresentert i skadestatistikken. Mange av skadene skyldes at sansene og musklene svekkes når vi blir eldre. Her er noen av risikofaktorene.


God muskelstyrke er viktig for at vi skal kunne greie daglige gjøremål. Samtidig er tap av muskelstyrke et alderdomstegn og en viktig årsak til skader. Med tap av muskestyrke følger også redusert reaksjonsevne når musklene blir mindre eksplosive.

  • Muskelstyrken reduseres med 10 prosent hvert tiår fra vi er 50 til 70 år
  • Etter fylte 70 år svekkes muskelstyrken med 15 prosent hvert tiår
  • En 80-åring har halvparten av muskelstyrken som en 30-åring


Syn og hørsel

Når vi blir eldre, forandrer synet seg. Det tar lengre tid for øyet å tilpasse seg, og vi trenger mer lys enn tidligere. Samtidig er det vanlig av hørselen svekkes. 

  • I snitt trenger en 65-åring 3,5 ganger så mye lys som en 20-åring
  • 1 av 10 over 70 år har mistet lesesynet
  • 60 prosent av personer i aldersgruppen 60–79 år har redusert hørsel
  • Når vi passerer 80 år opplever 91 prosent tap av hørsel


Medisiner og kosthold

Jo eldre vi blir, desto mer medisiner er det vanlig å bruke. Noen av disse medisinene kan gi bivirkninger, som svimmelhet og trøtthet. Det gjør oss mindre oppmerksomme og mer utsatt for skader. Spesielt beroligende medikamenter og sovemedisin øker risikoen for fall betraktelig.  I tillegg til dette, kan kombinasjon av ulike medisinger – eller kombinasjon av medisiner og alkohol – øke risikoen for skader.

Et godt kosthold er viktig for alle, også eldre. Noen eldre har lite matlyst og drikker også for lite væske. Det kan føre til at de får for lite av viktige næringsstoffer og problemer med væskebalansen, som igjen kan gi svimmelhet og økt risiko for fall.


Sårbare for skader

Alle faktorene som er nevnt her, påvirker balansen og gjør oss mer sårbare for skader. Svekkede sanser gjør oss mer sårbare for hindringer og snublefeller. Når samtidig evnen til å korrigere ubalanse blir redusert, forklarer det hvorfor fall er den viktigste ulykkesårsaken blant eldre. Redusert syn, hørsel og reaksjonsevne gjør oss også mer sårbare i trafikken.

Øving av balanse og styrke – og av å komme seg opp fra liggende stilling – er noe av det viktigste du kan gjøre for å forebygge skader. Skadeforebyggende forum har utarbeidet enkle tips om øvelser du kan gjøre. Litt trening hver dag er nøkkelen.


Tilpass boligen 

Når kroppen endres, er det også viktig å tilpasse boligen deretter. Hverdagen kan gjøres enklere med støttehåndtak på bad og andre viktige steder. Møbleringen må gjøre det enkelt å bevege seg uten hindringer. Litt omrokering på kjøkkenet kan redusere behovet for tunge løft eller klatring til overskap. Dessuten må du være sikker på at du oppfatter røykvarsleren hvis det skulle oppstå brann.

Risikorydding har utarbeidet sjekklister for å rydde vekk de vanligste risikofaktorene i og rundt hjemmet. De hjelper deg å se hvor og hvorfor ulykkene skjer, og hvordan du kan gjøre hjemmet tryggere ved å fjerne farene og få på plass nødvendige hjelpemidler.  


Kilder: Norges idrettshøgskole, Helsedirektoratet, Blindeforbundet og Hørselshemmedes Landsforbund.