Eldre + stue

En god bok, hyggelig besøk eller et underholdende program på TV – da er stuen det naturlige stedet. Når vi oppholder oss mye i et rom, er det desto viktigere at det er trygt og godt. Her får du noen tips om hva du skal se etter.  


Hovedregel: 
Husk å slå av elektriske apparater og slukke stearinlys når du ikke oppholder deg i rommet.   


Fall 
I stuen har vi gjerne tepper på gulvet og lamper med ledninger. Dette gir en lun atmosfære, men kan samtidig øke risikoen for at du snubler og faller. 

 • Har du godt lys i stuen, slik at du ser hvor du går?
 • Har du sklisikring under tepper? 
 • Har du sørget for at teppekantene ikke er plassert slik at du kan snuble i dem? 
 • Har du festet løse ledninger og fjernet andre snublefeller fra gulvet?  
 • Har du merket høye dørkarmer slik at du eller andre ikke faller? 
 • Har du vurdert å få fjernet dørterskelen til rommet, hvis den er en snublefelle? 
 • Bruker du stødige innesko med såle som ikke sklir? 


Brann og brannskader 
I stuen er det mange elektriske apparatene som er i hyppig bruk. Selv om du sjekker punktene på listen nedenfor, er det viktig å ta en runde med støvsugeren og fjerne støv fra de elektriske apparatene med jevne mellomrom. 

 • Har du montert røykvarsler i stua og bytter du batteriene hvert år?
 • Har du sjekket at du hører røykvarsleren eller montert varsling med lys, tale eller vibrasjon? 
 • Får TV-en nok lufting og slår du den helt av når den ikke er i bruk? 
 • Trekker du ladere til mobiltelefon og PC ut av stikkontakten når de ikke er i bruk? 
 • Unngår du skjøteledninger så langt det går, og alltid til løse varmeovner? 
 • Holder du god avstand mellom varmekilder og klær, gardiner eller annet brennbart? 
 • Passer du på å slukke stearinlys før du forlater stuen eller legger deg? 
 • Bruker du kun anbefalte hjelpemidler til å tenne opp i ildstedet, som tennbriketter og – poser? 
 • Passer du på å tømme ut asken fra peisen eller vedovnen på en forsvarlig måte? 
 • Er rømningsveiene fra stua fri for hindringer? 
 • Hvis du eller gjester røyker, tømmer du askebegeret på en forsvarlig måte? 


Annet 
Noen sikkerhetstiltak er viktigere enn andre. Det er også viktig å ha en plan for hva du skal gjøre hvis det oppstår brann eller andre nødstilfeller.  

 • Har du et brannslukkingsapparat tilgjengelig? 
 • Vet du hvordan du bruker brannslukkingsapparatet?
 • Sjekker du jevnlig at brannslukkingsapparatet er i orden? 
 • Klarer du å komme deg raskt ut av hjemmet i tilfelle brann? 
 • Har du telefon lett tilgjengelig, slik at du kan varsle om du skader deg? 
 • Har du en liste over nødnummer lett tilgjengelig i tilfelle ulykken er ute? 


Risikorydding
 har utarbeidet flere sjekklister for å gå systematisk gjennom hjemmet. Sjekklistene er generelle veiledere for å fjerne farer i nærmiljøet, basert på kunnskap om hvor og hvorfor skadene skjer. De vil aldri være helt komplette, eller passe nøyaktig for alle hus/hjem

SJEKKLISTER ROM FOR ROM: