Ferdsel på hjul

Når veiene er bare for snø, is og grus tar mange av oss mindre kollektivtransport. Da tar vi oss fra A til B på egenhånd – ofte på to hjul. Det gir oss både trim og frisk luft, og det er selvfølgelig mer miljøvennlig. Men det kommer dessverre farer med på kjøpet ved å ta seg frem til destinasjonen på egenhånd. 


Sykling 

Sykkelen er et populært fremkomstmiddel når snøen har forsvunnet. Den blir brukt både som et fremkomstmiddel til jobb og skole, men også for hygge. Dessverre er det slik at med mange bilister og andre farer på veien er det viktig å være oppmerksom på risikoene som kommer med å sykle. 

For å friske opp hukommelsen, og samtidig få noen tips om hva du kan gjøre før du setter av gårde på sykkelen, se her.


Ståhjuling og ståbrett

Balanserende kjøretøy er blitt poplært også her til lands. Det mange ikke vet er at det finnes regler du må følge, og ikke minst farer du burde vite om ved å ta i bruk dette som fremkomstmiddel. 

Vi viser deg hvilke regler du må forholde deg til ved å kjøre ståhjuling, og hva du må vite om farene som følger med, se her.


Unge bilister

Mange unge ønsker å ta lappen så raskt som mulig etter de er fylt 18 år. De fleste av disse unge bilistene vil aldri være involvert i en alvorlig ulykke på veien, men dessverre er unge sjåfører overrepresentert i ulykker på veiene. Med riktig kunnskap og nok erfaring kan disse farene reduseres. 

Få noen gode råd om hvordan du kan holde deg sikker bak rattet, se her


Eldre bilister

Å kunne sette seg bak rattet gir oss en frihet - det gjelder for oss alle. Men når vi blir eldre vil blant annet syn og hørsel svekkes, og ikke minst vil reaksjonsevnen vår bli dårligere. Det er viktig å være oppmerksom på endringer som kan utgjøre en risiko, og deretter tilpasse kjøretøyet og ta de beslutningene som er nødvendig for å holde deg selv og andre utenfor fare.

Få gode tips og råd om hva du bør se etter og hva du kan gjøre her.