Sjekkliste for eldre bilister

Disse spørsmålene er laget for å hjelpe deg vurdere om din kjøring har, eller er i gang med å endre seg:

Syn

 • Synes du det er vanskeligere å lese veiskilt enn tidligere?
 • Sliter du med å bli blendet av fronlysene til møtende trafikk?
 • Er det vanskelig å se fotgjengere eller syklister?
 • Er det vanskelig å skifte fokus når du ser fremover og så til dashbordet, og så tilbake igjen?
 • Har du større problemer med å bedømme avstanden til andre kjøretøy eller fotgjengere og hvor raskt de beveger deg?
 • Synes du det er vanskeligere å kjøre i mørket enn tidligere?
 • Har det vært mer enn 2 år siden du sist hadde en synstest hos en optiker?
 • Har din optiker eller lege sagt at synet ditt blir verre?


Fysisk form

 • Er det vanskeligere enn før å snu hodet ditt for å se deg over skulderen?
 • Er det vanskeligere å snu rattet helt rundt enn tidligere?
 • Er det vanskeligere å bruke pedalene, og å gire enn før?
 • Er det vanskeligere å kontrollere bilen enn tidligere?
 • Synes du det er vanskeligere å komme seg inn og ut av bilen enn før?
 • Lider du av noen smerter når du kjører?


Trøtthet

 • Føler du deg ofte trøtt etter, eller mens du kjører?
 • Har du duppet av bak rattet?
 • Føler du deg trøtt når du kjører på dagtid?
 • Har du problemer med å konsentrere deg når du kjører?
 • Får du sove om natten?


Å ta beslutninger

 • Synes du det er vanskeligere å kjøre på veier med høy fartsgrense, som motorveien, enn tidligere?
 • Er det vanskeligere å kjøre i rundkjøringer og områder med mye trafikk?
 • Tar det lenger tid å reagerer i vanskelige og komplekse situasjoner?
 • Kjører du ofte sakterer enn fartsgrensen, selv om det er lite trafikk?
 • Synes du det er vanskelig å bytte fil?
 • Føler du deg ofte stresset når du kjører?


Medisinsk

 • Har en lege eller annet helsepersonell uttrykket sin bekymring at du kjører?
 • Er du rammet av en alvorlig sykdom som diabetes, hjertesykdom, demens eller epilepsi?
 • Tar du medisiner som kan påvirke kjøringen din?
 • Er det vanskelig å følge alle rådene du får om hvordan du bør ta medisinene dine?


Din kjøring

 • Har nummeret på “nesten-ulykkene” dine økt det siste året?
 • Har du krasjet bilen det siste året?
 • Har du blitt stoppet av politiet det siste året på grunn av kjøringen din?


Om du svarte ja på noen av disse spørmålene, tenk gjennom hva du kan gjøre for å bedre kjøringen din og holde og de rundt deg i sikkerhet. Å endre på hvor og når du kjører kan også være en løsning, for eksempel kan du sørge for å ikke kjøre i rush-trafikken eller når det er mørkt.


Medisinske spørsmål
Hvis du svarte ja på noen av disse spørsmålene, rådfør deg med legen din om hva du bør gjøre videre. Dette betyr ikke at du automatisk vil bli fratatt sertifikatet ditt, men det kan være at det finnes løsninger som gjør det sikrere for deg å sette deg bak rattet.

Spørsmål om synet ditt
Om du svarte ja på noen av disse spørsmålene, diskuter med en optiker og ta en synstest. Løsningen kan være at du trenger andre typer briller med annen styrke, eller linser.