Unge bilister

Unge bilister er overrepresentert i ulykkesstatistikken på veiene. Manglende kunnskap, forståelse og erfaring er faktorer som spiller inn. For å endre denne "naturloven" er det enkle råd som kan følges. 


Sannsynligheten er større for at unge sjåfører blir utsatt for en ulykke sammenlignet med de mer erfarne bilistene. Ulykker oppstår da gjerne på grunn av høy fart, og etter at mørket har lagt seg slik at det er dårligere sikt. Det er dessverre også slik at de unge ofte er ansvarlige for ulykken som oppstår.

Det er mange grunner til at unge bilister er de som er mest sårbare på veien. Lite erfaring er ofte hovedgrunnen, men også deres holdninger kan være et problem. Spesielt unge menn har ofte veldig høy selvtillit og kjører derfor mer risikabelt enn andre.

Unge bilister har derimot rask reaksjonsevne og ofte god kontroll på bilen, men er dårlige på å vurdere potensielle farlige situasjoner. De har en tendens til å tro at de vil enkelt kunne unngå ulykker. På grunn av deres korte tid som bilister og fordi de har lite erfaring vil det ta to sekunder lengre for de unge å oppdage en potensiell fare, i forhold til erfarne bilister.

Årsaken til at alt for mange ungdommer dør og skades i trafikken er pga. faktorer som dette:

  • Økt mobilitet.
  • De oppsøker risikofylte situasjoner og aktiviteter i større grad enn andre.
  • De har ikke fullt utviklet impulskontroll.
  • Mangler sikkerhetsbelte.


Ungdom mellom 17 år og 24 år dør oftere av trafikkulykker enn vold, alkohol og sykdom. De første ni månedene noen har lappen er de mest utsatte. De blir lett distraherte og de er lett å påvirke som for eksempel ved gruppepress. 

De unge bilistene trenger erfaring fra ulike situasjoner – under opplæringen deres – slik at de er mer forberedt på ulike scenarioer. Så å oppmuntre dem til å bruke noen ekstra timer bak rattet kan ha stor effekt senere. Det er blitt bevist at dette er med på å senke tallet på ulykker.

For å reduserer risikoen for ulykker på veien, er dette noen rådene de unge bilistene bør følge:

  • Øvelseskjøre minst 100 timer før oppkjøring
  • Sørge for å holde fartsgrensen og tilpasse farten etter forholdene
  • Være våken og opplagt når vedkommende setter seg bak rattet
  • Kjøre rusfritt
  • Ikke se på mobilen når man kjører, men fokusere på veien.


Kilde: RoSPA og Trygg Trafikk