Risikorydding; Trafikk

Med delprosjektet Risikorydding; Trafikk inviterer vi lag, foreninger, enkeltpersoner, ildsjeler og kommuner til samarbeid for økt trafikksikkerhet på sykkelveier, gangveier, rundt skoler og lekeplasser – i nærmiljøet.


Ulykkesskader er et alvorlig helseproblem og skader i trafikken utgjør fortsatt et stort antall. Det er den vanligste dødsårsak for ungdom mellom 15 og 24 år.

Samtidig ser man at forebygging som er målrettet mot trafikk fungerer. Statistikken viser at det er nedgang i antall drepte i trafikken. Allikevel er det fortsatt mange ulykker knyttet til trafikk – og mange myke trafikanter, ikke minst barn, ungdom og eldre, blir skadd.

Eldre
I følge Statens vegvesen ser vi nå at ulykkestallene er i ferd med å stige for eldre trafikanter. Fra fylte 75 år øker risikoen for å bli drept eller hardt skadet som fotgjenger dramatisk.

Etter hvert som vi blir eldre kan det bli vanskeligere å kjøre bil, og mange beveger seg kollektivt og til fots for å komme seg rundt. Mange opplever dårligere balanse, redusert syn, hørsel og bevegelighet etter som alderen øker, noe som øker risikoen for å havne i en ulykke.

Vi vet at ulykker med eldre fotgjengere ofte får et mer alvorlig utfall enn ulykker der yngre er involvert fordi kroppens tåleevne blir mindre med årene.

Barn
En stor innsats er gjort både for å sikre barn i bil og på sykkel, og for å fremme tryggere lekeområder og skoleveier. Konsekvensen er at antall barn som omkommer som fotgjengere eller i aktivitet ved veien er kraftig redusert siden 70- og 80-årene. Like fullt er det behov for både å sikre trafikkerte områder der barn ferdes, og det de ferdes med og på.

Prosjektet gjør barn og ungdom mer bevisst rundt risiko knyttet til ferdsel i trafikkerte områder i sine nærmiljø.

Vi vet at lokalt trafikksikkerhetsarbeid er avgjørende i innsatsen for færre drepte og hardt skadde i trafikken.

Økt bevisstgjøring
For å jobbe med trafikk bruker vi de samme verktøyene som for resten av prosjektet; bl.a. Trygghetsvandringer og sjekklister – for å kartlegge risiko og motivere til innsats.

Vi oppfordrer innbyggerne til å engasjere seg i å redusere risiko for ulykker og personskader i trafikkerte områder i nærmiljøet. De motiveres til medvirkning i å kartlegge og fjerne risiko som åpenbart kan føre til slike hendelser.

Vi ønsker også at både barn og voksne skal sjekke sine hjulgående transportmidler for å redusere faren for ulykker og skader.

Et av målene i prosjektet er økt bevisstgjøring omkring hvilke risikoer i nærmiljøet som medfører farer. Det oppnås gjennom økt forståelse, god oversikt og trygge hjul!

Risikorydding har utviklet et sett med verktøy for å motivere til innsats! Sjekk de ut under:

Sjekklister

Vi har stor tro på sjekklister. Det er enkelt, gir konkrete tips og alle kan bruke de.

Sjekklistene kan brukes som grunnlag for systematisk kontroll av det som går på hjul, i forbindelse med f. eks. en sykkel- eller rullatordugnad. Eller de kan benyttes hjemme til å se over kjøretøyet i ro og mak selv.

Vi har laget sjekklister for sykkel, rullator og moped.

Skjermbilde Sjekkliste Rullator

SJEKKLISTE FOR RULLATOREN

Er rullatoren din trygg? Virker den som den skal?

Mange er avhengige av rullator, eller bruker den som en ekstra trygghet når de er ute og går. Da er det ekstra viktig at den virker som den skal. Ta en sjekk i ny og ne og ha en trygg følgesvenn.

Last ned sjekklisten og bli trygg på at rullatoren din hjelper deg slik den er lovet.

Skjermbilde Sjekkliste Moped

SJEKKLISTE FOR MOPEDEN

Er mopeden din sikker - og klar til bruk?

Moped er kult, og et smart fremkomstmiddel. Men mopeden er ikke helt farefri. Trygg kjøring krever et feilfritt kjøretøy - og din årvåkenhet!

Last ned sjekklisten og bli trygg på at du kan kjøre trygt.

Sjekkliste Sykkel Page 1

SJEKKLISTE FOR SYKKELEN

Er sykkelen din sikker - og klar til bruk?

Sykkel er supert. Men sykkelen er ikke helt ufarlig. Sikker sykling krever en sjekk av sykkelen. Og at du selv bruker hodet - med hjelm!

Last ned sjekklisten og bli trygg på at du kan sykle sikkert!

Klistremerke Sykkel 002

KLISTREMERKE TIL SYKKELEN

Bildet til venstre viser et klistremerke som passer perfekt på rammen på sykkelen - og minner deg på hvordan du er sikker på sykkel.

Sikkerhetsdugnad

Sykkeldugnad

Dugnad har lang tradisjon i Norge, men dugnad for lokal trygghet er nytt! Risikorydding skjer aller best gjennom felles innsats – for fellesskapet – i nærmiljøet. Dugnader kan være større opplegg, eller mindre aksjoner. Og de kan gjennomføres med enkle midler.

En dugnad er en ypperlig måte å få lokalmiljøet til å komme sammen om en god sak – slik som å redusere trafikkulykker. Risikorydding har utviklet en serie med skriv som omtaler hvordan man gjennomfører en dugnad. Disse kan brukes som inspirasjon til å organisere mange ulike typer dugnader.

Trykk her for å lese deg opp på hvordan du kan organisere din egen dugnad!

Dugnad med transportmiddel-tema
Hva med å arrangere en sykkeldugnad, eller dugnad der man tar sikkerhetssjekken på rullatorer eller en for ungdom som kjører moped?

For å hjelpe dere på vei har utviklet en ferdig «oppskrift» til hvordan arrangere sykkeldugnad – men bruk den gjerne som inspirasjon til å arrangere andre sikkerhetsdugnader.

Trykk her for å laste ned "oppskrift" på hvordan arrangere sykkeldugnad (PDF).

Trygghetsvandring

Bilde 1 – Kopi

Trygghetsvandring er et verktøy for å gjøre nærmiljøet tryggere og triveligere. Vandringen innebærer at en gruppe mennesker kartlegger et utvalgt område, ser på mulige farer og risikoforhold; i dette tilfelle med særskilt fokus på trafikkfarlige faktorer. Gruppen foreslår også mulige løsninger.

Tilnærmingen er at de som bor (eller arbeider) og er kjent i området vil gå rundt og kartlegge risiko som kan være farlige for de som bor og ferdes der. Politiet, politikere og lokale foreninger er også gjerne med.

En trygghetsvandring kan gjøres stort eller lite. Med mange eller få mennesker. Med beslutningstakere eller brukere.

Vi ønsker alle å ha et trygt og trivelig nærmiljø, men det kommer ikke av seg selv. Som beboere må vi alle ta ansvar og samarbeide om å skape det nabolaget vi ønsker oss. Trygghetsvandring er en enkel og effektiv metode i dette arbeidet.

Trygghetsvandring - på mobilen: Vi har laget en nettside som lar deg gjennomføre en Trygghetsvandring på mobilen - alene eller med en gruppe. Verktøyet er enkelt å ta i bruk og helt gratis. Med denne nettløsningen kan du blant annet:

  • Opprette Trygghetsvandring og bli vandringsleder
  • Invitere flere vandrere til å bli med på vandringen
  • Registrere funn i et kart, med bilde og beskrivelse
  • Få opp en liste over alle funnene som er gjort, og enkelt skrive den ut

Her finner du nettsiden: www.trygghetsvandring.no

Les mer her: https://risikorydding.no/trygg...


Guider Til Trygghetsvandring Page 5

VANDREOPPSKRIFTER

Vi har laget vandringsguider som er tilpasset temaet trafikksikkerhet. De er ment som inspirasjon til hva man kan se etter og kartlegge når man gjennomfører en trygghetsvandring.

Klikk på navnene under for å se de ulike guidene: