Sammen for et tryggere nærmiljø

Trygghetsvandring er en metode for å oppnå et bedre, tryggere og mer innbydende nærmiljø. Enkelt og effektivt.

Trygghetsvandring er et verktøy for å gjøre nærmiljøet tryggere og triveligere. Vandringen innebærer at en gruppe mennesker kartlegger et utvalgt område, ser på mulige farer og risikoforhold, og foreslår mulige løsninger. Målet er å skape et nærmiljø som både oppleves og er trygt, og å forebygge skader og ulykker.

Det er et tiltak som engasjerer mennesker i et lokalmiljø til innsats. Det kan brukes som et medvirkningsverktøy, sosial møteplass, pressmiddel, brobygger, og er i tillegg velegnet for inkludering og integrering.

Hvorfor
Vi ønsker alle å ha et trygt og trivelig nærmiljø, men det kommer ikke av seg selv. Som beboere må vi alle ta ansvar og samarbeide om å skape det nabolaget vi ønsker oss. Trygghetsvandring er en enkel og effektiv metode i dette arbeidet.

Beboerne i et område sitter på verdifull og unik kunnskap om sitt nærmiljø. Trygghetsvandringer utnytter denne kunnskapen til å skape reelle forbedringer. Med en trygghetsvandring kan du også bli bedre kjent med naboene og styrke samholdet i nabolaget. Det vil bidra til økt trygghet. Og det koster lite eller ingenting – annet enn tid.

Hvem
Hvem som helst kan iverksette en trygghetsvandring. Det kan være kommunen som inviterer frivillige til å gjennomføre en vandring i et område som de ønsker skal utbedres. Eller den kan startes av det lokale idrettslaget, bydelen, politiet eller ildsjeler som brenner for et godt nærmiljø.

Trygghetsvandringer skaper forventninger. Kommuner eller andre aktører som tar initiativ til en vandring bør være forberedt på å følge opp med tiltak og innsats. Trygghetsvandringer kan også være en måte å legge press på andre – kommunen, politiet, skolen, vegvesenet eller andre – for å gjennomføre tiltak.Trygghetsvandringer - nå på en mobil nær deg!

Skjermdump Av Tv 02

Vi har laget en nettside som lar deg gjennomføre en Trygghetsvandring på mobilen - alene eller med en gruppe. Verktøyet er enkelt å ta i bruk og helt gratis. Med denne nettløsningen kan du blant annet:

  • Opprette Trygghetsvandring og bli vandringsleder
  • Invitere flere vandrere til å bli med på vandringen
  • Registrere funn i et kart, med bilde og beskrivelse
  • Få opp en liste over alle funnene som er gjort, og enkelt printe den ut

Her finner du nettsiden:

www.trygghetsvandring.no

Det er også utviklet flere verktøy som kan hjelpe deg til å iverksette en Trygghetsvandring. Vi har guider og sjekklister som gir forslag til hvor man kan gå, hva man kan se etter og hvilke perspektiver man kan ta - men det finnes et hav av mulige andre bruksområder for den kreative vandrer.