Unge, ulykker og skadeforebygging

Ungdommer og unge voksne er den gruppen som skader seg hyppigst. Skadene er mange, spesielt under idrett og trening, men også i og rundt hjemmet. Det er likevel trafikken som står for de alvorligste og tar flest unge liv.

Fakta om unge og ulykker

Unge skader seg ofte hjemme. De fleste skadene kan unngås. Sjekklistene forteller deg hvordan – rom for rom

Unge og risiko

Unge mennesker er svært synlige i skadestatistikken. Høyt aktivitetsnivå kombinert med manglende erfaring og testing av grenser gir seg utslag i mange skader.

Les mer om ...