Formål for trygghetsvandringer

Trygghetsvandringer er en metode for å skape gode og levende lokalsamfunn. Den er relativt ny i Norge, men har lenge vært brukt i Sverige – med suksess. Den kan brukes av ulike grupper i flere deler av nærmiljøet, med forskjellig fokus.

Trygghetsvandringer i Sverige ble utviklet i Gøteborg tidlig på 2000-tallet. Formålet var først og fremst å forebygge kriminalitet. Siden har vandringer blitt videreutviklet til å bli en viktig metode for å skape medvirkning og engasjement om utvikling av tryggere, triveligere og mer tilgjengelige lokalsamfunn. 

Trygghetsvandringer i Norge blir utviklet gjennom dugnaden Risikorydding. Fokuset er sammensatt, med utgangspunkt i behovet for å kartlegge ulike deler av nærmiljøet for å redusere risiko for uhell, og for å skape trivsel som grunnlag for trygghet. Metoden er den samme; verktøyene er helt nye.

Trygghetsvandringer brukes systematisk av mange kommuner i Sverige. Flere norske lokalsamfunn har også utforsket ulike former for systematisk kartlegging og forbedring. Terskelen er lav, metoden er enkel, effektiv og rimelig; egnet til å mobilisere folk flest i utviklingen av nærmiljøet. 

Trygghetsvandringer passer godt inn i norske kommuners arbeid med medvirkning og folkehelse, som forutsatt av myndighetene. Men metoden er også egnet for andre aktører og mindre miljøer som vil styrke trivsel og samhold i omgivelsene, som borettslag, velforeninger, skoler og idrettslag.