Tryggere, triveligere og tilgjengelig

Et godt nærmiljø er et trygt nærmiljø. Trygghet skapes av mange forhold, og kan ikke tas for gitt. Gode nærmiljø kommer ikke av seg selv. De utvikles av folk som utløser lokalt engasjement og trekker flere med i felles innsats – for trygghet, trivsel og tilgjengelighet.  

Trygghetsvandringer kartlegger nærmiljøet og samler kunnskap, legger grunnlaget for  forbedringer og samhold.

En trygghetsvandring innebærer at en gruppe går systematisk gjennom et område for å kartlegge nærmiljøet, og foreslår tiltak og løsninger som kan gjøre det tryggere, triveligere og mer tilgjengelig for alle.

Trygghetsvandring er en enkel og effektiv metode for å gjøre nærmiljøet trygt, trivelig og tilgjengelig for alle. Det er en praktisk tilnærming til å kartlegge, prioritere og løse konkrete utfordringer, ut fra lokal kunnskap og engasjement – i nærmiljøet.

Trygghetsvandringer innebærer at en gruppe personer systematisk tar for seg et område, vurderer hva som gjør det bra eller mindre bra, og foreslår tiltak for å gjøre det enda bedre. Metoden utnytter kunnskapen beboere og brukere har om nærmiljøet, for raskt å skape konkrete forbedringer. 

Trygghetsvandringer samler og engasjerer folk til innsats. Vandringene følger en struktur, men skaper samtidig en uformell og sosial møteplass for mange ulike grupper. Metoden gir øyeblikkelige svar og raske resultater, og en vandring koster – ut over litt tid – lite eller ingenting å gjennomføre. 

Trygghetsvandringer kan startes og gjennomføres av hvem som helst. Kommunen kan invitere frivillige til å foreta vandringer for å få innspill til forbedringer. Velforeninger, bydeler, idrettslag og borettslag, eller individuelle ildsjeler, kan engasjerer folk til trygghetsvandringer i ulike deler av nærmiljøet.