Voksne, ulykker og skadeforebygging

Voksne i alderen 25-67 år utgjør en stor og sammensatt gruppe. Felles for gruppen er at det skjer flest ulykker er knyttet til hjem og fritid. Den vanligste skadeårsaken er fall, og menn skader seg oftere enn kvinner.


Fakta om voksne og ulykker

Voksne skader seg ofte hjemme. De fleste skadene kan unngås. Sjekklistene forteller deg hvordan – rom for rom

Voksne og risiko

Mange voksne er spreke, andre er mindre aktive. Alle har levd en stund og har erfaring med å håndere risiko. Likevel skjer det mange ulykker og skader. Og hvorfor er voksne ofte mer opptatt av å beskytte andre enn de er av å beskytte seg selv?

Les mer om ...