Fakta om voksne og skader

Voksne utgjør en stor og sammensatt befolkningsgruppe. Felles for gruppen er at de fleste ulykkene er knyttet til hjem og fritid.


Aldersgruppen 25-67 år er variert og spenner fra unge voksne til tidlige pensjonister. Den rommer mange ulike interesser og aktivitetsnivåer. Generelt forventer vi likevel at denne gruppen har et bredere erfaringsgrunnlag og bedre evne til å forstå og håndtere risiko enn barn og unge.


Mange i arbeid, men flest ulykker i hjem og fritid

Brorparten av aldersgruppen 25–67 år er aktive i arbeidslivet, likevel dominerer hjemmeulykkene.

  • Om lag tre av fire ulykkesdødsfall i aldersgruppen skjer i hjem og fritid
  • Trafikken er årsak til ca. 20 prosent av ulykkesdødsfallene
  • Menn skader seg oftere enn kvinner opp til 50-60-årsalderen, deretter overtar kvinnene


Fall er dominerende skadeårsak

I likhet med de yngste og eldste delene av befolkningen, er fall den vanligste årsaken til skader blant voksne. De fleste ulykkene skjer i og rundt hjemmet.

  • Mellom 40 og 50 prosent av alle skadene er knyttet til fall
  • Om lag 30 prosent av alle skadene skjer i boligen eller boligområdet, og 20 prosent i trafikken
  • Fram til 40-årssalderen er 20 prosent av skadene knyttet til idrett og treninger, deretter faller denne andelen


Kilder: Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet